Positioneren als familiebedrijf loont

Onderzoeksproject – Laat de wereld weten dat je een familiebedrijf bent. Windesheim ontdekte dat klanten een familiebedrijf meer waarderen dan andere bedrijven.

Heeft het voor een bedrijf in het MKB meerwaarde om zich te profileren als familiebedrijf? Op basis van de eerste onderzoeksresultaten klinkt een volmondig “ja”als antwoord op die vraag. Het blijkt dat familiebedrijven een positievere klantwaardering krijgen dan andere bedrijven. Daarom raadt Windesheim familiebedrijven aan dit aspect te benadrukken in communicatie-uitingen.

Consumenten zijn ondervraagd over hun koopgedrag. Naar voren komt dat consumenten een familiebedrijf als positief ervaren. Vooral de persoonlijke benadering, servicegerichtheid, stabiele bedrijfsvoering en het krijgen van goed en eerlijk advies worden vaak genoemd als kenmerken van familiebedrijven. Zeker bij grote en ingewikkelde aankopen slaan consumenten familiebedrijven hoger aan dan “gewone” bedrijven. Familiebedrijven kunnen rekenen op een hogere gunfactor.

In de volgende fase onderzoekt Windesheim of de positionering als familiebedrijf effect heeft in de business-to-businessmarkt en welk effect het heeft op potentiële werknemers. Ook volgt een kwantitatief onderzoek om te toetsen of de resultaten generaliseerbaar zijn voor grote groepen consumenten en bedrijfstakken. 

 Abstract  
 Soort Kwalitatief
 Omvang 38 consumenteninterviews
 Opdrachtgever

 

 Partners

Centrum van het Familiebedrijf

 Status Lopend