Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Brede welvaartcreatie

 •   Expertisecentrum Familiebedrijven
 •   1 oktober 2022 - 1 oktober 2024

Door samen te werken met mkb-bedrijven ontwikkelen we een manier om niet alleen te focussen op winst behalen binnen een bedrijf, maar ook op een maatschappelijke impact maken.

 • Lectoraat: Expertisecentrum Familiebedrijven
 • Betrokken onderzoeker: Rosemarie Steenbeek
 • Partners: Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Business Innovation, lectoraat Betekeniseconomie), Utrecht University (School of Economics), FBNed (Landelijke vereniging voor familiebedrijven)
 • Opdrachtgever: Regieorgaan SIA via de RAAK-mkb-regeling
   

Van een ad hoc naar planmatige aanpak

In oktober 2022 zijn we gestart met een traject waarbij we mkb-familiebedrijven begeleiden en ondersteunen in de planmatige aanpak van brede welvaartactiviteiten zodat ze meer maatschappelijke impact kunnen maken. 

De maatschappelijke aandacht voor welvaartcreatie die verder reikt dan financiële welvaart en de oproep aan bedrijven om hieraan bij te dragen, groeit. Mkb-familiebedrijven vinden het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren, maar geven ook aan dat dergelijke brede welvaartactiviteiten niet zijn ingebed in de huidige bedrijfsstrategie.

Uitspraak van één van de ondernemers:

"Brede welvaart is een thema dat we belangrijk vinden vanuit ons DNA, we willen teruggeven aan de regio, op sociaaleconomisch vlak, maar afgelopen jaar is dat belangrijk geworden vanuit de maatschappij. Ook voor klanten en eindgebruikers is het een steeds belangrijker thema."

Mkb-familiebedrijven

In eerste instantie zijn we gestart met acht mkb-familiebedrijven. Later kunnen andere familiebedrijven aansluiten. Samen met de acht mkb-familiebedrijven ontwikkelen we interventies. In een volgende ronde worden deze interventies doorontwikkeld.  

Doel onderzoek

Via dit onderzoek hopen we de maatschappelijke impact van mkb-familiebedrijven te vergroten door

 • kennis over hoe mkb-familiebedrijven zich (kunnen) ontwikkelen in brede welvaartcreatie;
 • de (h)erkenning van mkb-familiebedrijven in brede welvaartcreatie;
 • bewustwording van kansen die brede welvaartcreatie mkb-familiebedrijven kan bieden.

Hoe doen we dat?

De ontwikkeling van

 • een werkboek met een scan voor mkb-familiebedrijven om de huidige en de gewenste situatie ten aanzien van brede welvaartcreatie inzichtelijk te maken, inclusief interventies om brede welvaartactiviteiten te verankeren in de strategie en maatschappelijke impact te maken.
 • wetenschappelijke artikelen, vakpublicaties, teaching cases en seminars. 

Dit project sluit aan bij de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) op Energietransitie en Duurzaamheid en het Maatschappelijk Verdienvermogen. 

Meer weten? 

Neem contact op met: Rosemarie Steenbeek(opent in nieuw tabblad):

r.steenbeek@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)
familiebusiness@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)
0884698426(opent in nieuw tabblad)

Abonneer je op onze     nieuwsbrief Expertisecentrum Familiebedrijven(opent in nieuw tabblad) om onze nieuwsupdates te ontvangen.