Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onze organisatie

  Onze organisatie

  Organisatie

  Onderwijs en praktijkgericht onderzoek, dat is wat we doen. We hebben onze opleidingen geclusterd in domeinen en onderzoek doen we vanuit verschillende kenniscentra. Onze medewerkers van de dienst strategie en support en de dienst bedrijfsvoering zorgen ervoor dat we kunnen doen waar we goed in zijn.

  Bekijk ons organogram (pdf)

  Lees meer over onze missie en ambities

  College van Bestuur
  Raad van Toezicht

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De taken van de RvT staan beschreven in het reglement van de Raad van Toezicht en het toezicht- en toetsingskader.

  Commissies Raad van Toezicht

  De auditcommissie houdt onder andere toezicht op interne processen, financiële verantwoording en de relatie met de externe accountant. De auditcommissie bestaat uit Peter Jaspers en Walter Bak.

  Lees meer over de taken en werkwijze van deze commissie.

  De commissie onderwijs en onderzoek houdt zich o.a. bezig met onderwijs- en onderzoekskwaliteitsbeleid, monitoring van onderzoek en de realisatie van onderzoeksambities. De commissie bestaat uit Peter den Oudsten en Yvonne Burger.

  Lees meer over de taken en werkwijze van deze commissie.(opent in nieuw tabblad)

  De remuneratiecommissie is onder andere verantwoordelijk voor het evalueren van het functioneren van het College van Bestuur en de bezoldiging. Voor het remuneratiebeleid en het bepalen van de hoogte van de bezoldiging vormen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen het kader. De hoogte van de bezoldiging en de vergoede bestuurskosten worden jaarlijks verantwoord in het jaarverslag. De commissie bestaat uit Peter den Oudsten en Erica van Lente.

  Lees meer over de taken en werkwijze van deze commissie

  Medezeggenschap

  Medezeggenschap

  Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers en studenten een stem hebben bij belangrijke beslissingen. Over beleid, over veranderingen, over de inrichting van ons onderwijs. Deze medezeggenschap is geregeld via onze medezeggenschapsorganen:

  Documentatie

  Documentatie

  Cookie instellingen

  Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Als je op 'accepteer alle cookies' klikt, geef je hiervoor toestemming. Klik op 'stel je persoonlijke voorkeuren in' om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.


  Stel je persoonlijke voorkeuren in