Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Disclaimer

Banner image

Toegang tot en het gebruik van de website van hogeschool Windesheim betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

  • Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Windesheim is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de site. 
  • Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Windesheim en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. 
  • De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Windesheim. 
  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Windesheim is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen. 
  • Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op door Windesheim gemaakte apps.
  • Windesheim wil zorgvuldig omgaan met gegevens en daarom is veiligheid belangrijk. Mocht je een zwakke plek constateren in onze beveiliging, dan willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen.
  • Bekijk beschrijving en missie statement van de Windesheim CSIRT (RFC2350) inclusief alle contactinformatie.

Bekijk Responsible disclosure policy