Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Bewegen en Sport

Banner image

Advies over een maatwerk- of incompany traject?

Neem contact op met Bas Schutte
Meer en beter bewegen

Meer en beter bewegen

Bewegen is belangrijk, daar zijn we allemaal van doordrongen. Om een groep leerlingen meer te laten bewegen moet je als leerkracht zelf ook aan de bak. Want: hoe pak je dat aan? Niet alleen de gymdocent, maar ook de andere docenten spelen hier een belangrijke rol in. Wil je als school werk maken van meer en beter bewegen? Dat kan bijvoorbeeld met een maatwerktraject ‘bewegend leren’, waarin we docenten leren hoe je cognitieve vakken kunt combineren met bewegen. Of met de training ‘vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’, voor groepsleerkrachten in het primair onderwijs die gymlessen willen gaan geven.  
Ook op het gebied van groepsdynamiek verzorgen wij post-hbo-opleidingen en trainingen op maat voor docenten. Voor als jullie op school meer grip willen krijgen op het gedrag in groepen.

Zomaar wat voorbeelden van trainingsprogramma’s die we op maat voor jullie school kunnen samenstellen. In deze trainingen combineren we het leren met voorbeelden uit jullie eigen werksituatie, zodat je het geleerde direct in de praktijk kunt oefenen.

Twee personen buiten
Voor wie?

Voor wie?

We verzorgen maatwerkopleidingen voor het onderwijs, maar ook voor instellingen zoals hulpverlening en sociaal werk en voor organisaties die zich richten op vrije tijd en sport.

 

Waar?

Een maatwerk- of incompanytraject kan zowel bij jouw locatie worden georganiseerd als bij ons op Windesheim. Wil je jullie eigen locatie gebruiken als plek om te leren? Of is het juist goed om even met de groep weg te zijn van de dagelijkse hectiek? Wij nemen je overwegingen mee in ons voorstel voor een leertraject voor jouw school. Soms verzorgen we ook maatwerktrajecten op externe locaties.

Aanpak in 5 stappen

Onze aanpak in 5 stappen

 1. Gesprek
  Je hebt een opleidingsvraag. Neem contact met ons op, onze accountmanager komt bij jullie voor een gesprek. Samen maken we helder wat de precieze leervraag is.
 2. Voorstel
  Wij werken een voorstel uit met daarin een programma, de financiële investering en de tijdsinvestering die de scholing vraagt van de deelnemers.   
 3. Voortraject
  Na afstemming en accordering van het voorstel werken we samen de details uit. En we geven aan hoe de deelnemers zich kunnen voorbereiden op de opleiding. De planning en de inzet van de juiste trainers en docenten doen we ook in deze fase.  
 4. Opleiding
  Nu start het opleidingstraject. Het programma is zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse werksituatie van de deelnemers. Wat ze leren kunnen ze op deze manier direct toepassen in de praktijk.
 5. Evaluatie
  De borging van de leerstof vinden we heel belangrijk. Na afloop van de opleiding evalueren we: brengen de deelnemers het geleerde in de praktijk? Zijn er verbeteringen zichtbaar?
Wat is er mogelijk? Vragen? Neem contact op

Neem eens een kijkje bij onze opleidingen op het gebied van Bewegen en Sport. Deze opleidingen kunnen wij ook op maat en incompany verzorgen.

Wil je eens in gesprek over de mogelijkheid van een maatwerktraject voor jouw organisatie? Neem contact op met Bas Schutte.(opent in nieuw tabblad)

In gesprek?

Samenwerken in projecten

Met onderwijs- en zorg- en welzijnsorganisaties en de sportsector werken wij projectmatig samen. In de projecten bundelen we onze expertise: de expertise uit het beroepenveld over de doelgroepen, en onze expertise over het geschikt en toegankelijk maken van het sport- en beweegaanbod voor deze doelgroepen.  

Wil je meer weten over de mogelijkheid om een project op te starten?

Neem dan contact op met Bas Schutte(opent in nieuw tabblad).

Alle gebieden waarop Windesheim maatwerk en incompany verzorgt

Bewegen en sport     Coaching en Supervisie      Economie, Management en Recht      Gezondheid en Welzijn       Leiderschap   Logistiek     Onderwijs     Techniek en ICT         Theologie en Levensbeschouwing