Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Duurzaamheidsstrategie zit al in DNA familiebedrijven

Inzichten uit de wetenschap mei 2023
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Ervaringen(opent in nieuw tabblad) / Inzichten uit de wetenschap | Duurzaamheidsstrategie zit al in DNA familiebedrijven

Familiebedrijven hebben alle ingrediënten in huis als het gaat om duurzaamheid. Sterker nog, zij hebben een voortrekkersrol. Want wat zij willen, is waarde creëren. Vanuit intrinsieke motivatie en toewijding, als eerbetoon aan de vorige generatie en om bruggen te bouwen voor de volgende generatie. Voor alle belanghebbenden. Dankzij die enorme drijfveer hebben zij een sterk businessmodel en kunnen zij een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. 

Het is een van de uitkomsten van het rapport ‘A road well-traveled(opent in nieuw tabblad). How family businesses are guiding the sustainability journey’, dat onlangs is gepresenteerd tijdens de STEP Global Family Business Summit, een congres dat dit jaar in Valencia werd gehouden en waar associate lector Erik Veldhuizen en senior onderzoeker Dagmar Hattenberg een artikel hebben gepresenteerd over conflicthantering en ondernemerschapsvaardigheden binnen familiebedrijven.

Internationale enquête

Elke twee jaar wordt er vanuit STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices, een netwerk van internationale kennisinstellingen en familiebedrijven) wereldwijd een enquête uitgezet onder familiebedrijven over het thema ondernemerschap door de generaties heen. De uitkomsten van de laatste enquête zijn samen met persoonlijke interviews van enkele vooraanstaande leiders van familiebedrijven en bevindingen van focusgroepen in het Global Family Business Rapport gepubliceerd. 

Maar wat maakt bedrijven nu succesvol in het doorvoeren van een duurzaamheidsstrategie? Volgens het rapport draait het om een aantal factoren. Heb je de volgende acht al in huis? Dan is de garantie op succes groot. 

  • goed bestuur
  • actieve betrokkenheid van niet-familieleden
  • spreiding van eigendom
  • charismatisch leiderschap
  • een sterke ondernemende houding
  • voldoende vrouwen in het bestuur
  • digitalisering en
  • een heldere visie op de toekomst

Veel familiebedrijven weten al hoe dit moet. Zij zien het belang van een duurzaamheidsstrategie in en weten hoe dit te hanteren. ‘Zij zien de voordelen, ook op financieel gebied’, zo concluderen de onderzoekers op basis van de uitkomsten. Kortom, familiebedrijven hebben een goede uitgangspositie om andere bedrijven de weg te wijzen.

Wereldverbeteraar goed voor reputatie

In het rapport wordt kort en krachtig een aantal voordelen van een duurzaamheidsstrategie in kaart gebracht. Zo voelen steeds meer klanten de behoefte om hun steentje bij te dragen aan het behoud van de aarde. Dat geldt ook voor gekwalificeerde medewerkers, die steeds vaker kiezen voor bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Bovendien bouwt een bedrijf een goede reputatie op als het te boek staat als wereldverbeteraar. Als dan ook kosten worden bespaard door verspilling tegen te gaan, is de bal rond en heeft duurzaamheid in alle opzichten de toekomst. Banken en investeerders delen die visie en ook dat biedt kansen voor ondernemers. 

Local heroes

Ons expertisecentrum is de enige Nederlandse partner van het STEP Project Global Consortium(opent in nieuw tabblad). Met enige regelmaat delen wij via deze weg kennis op internationaal niveau. In 2022 verschenen wij met een aantal cases in het boek ‘Family Business Case Studies Across The Word’. Ook voor het nieuwste boek ’The Grand Transition: How Family Businesses Lead the Transition Towards a Sustainable Future’, dat eind 2024 wordt uitgebracht, beschrijft onze onderzoeker Bart Hoogeboom een casus over duurzaamheid gerelateerd aan de sociale en economische ontwikkeling van een ‘local hero’.

Geef er ruchtbaarheid aan!

Opvallend is dat familiebedrijven dus al veel doen op het gebied van brede welvaart (welvaart van niet-financiële aard in de vorm van een bijdrage aan de maatschappij), maar daar nog weinig mee naar buiten treden. Om van ad-hoc benaderingen naar een meer strategische aanpak te gaan en daarmee als wegwijzer te dienen voor andere bedrijven, is het belangrijk dat familiebedrijven hier meer ruchtbaarheid aan geven. In het project Brede welvaartcreatie vanuit ons expertisecentrum werken we aan het ondersteunen van familiebedrijven bij deze aanpak.

Deze blog delen via:

Lees ook onze andere blogs

Teaser image

De verhulde rol van vrouwen in de bedrijfsgeschiedenis

Inzichten uit de wetenschap

januari 2024
Teaser image

Empathisch luisteren en doorvragen is de sleutel

Inzichten uit de wetenschap

oktober 2023
Teaser image

Kleine familiebedrijven versterken vitaliteit met plan B

Inzichten uit de wetenschap

juli 2023
Teaser image

Duurzaamheidsstrategie zit al in DNA familiebedrijven

Inzichten uit de wetenschap

mei 2023
Teaser image

Sterke familiewaarden helpen in moeilijk tijden

Inzichten uit de wetenschap

mei 2023
Teaser image

Laat je kind wortelen en geef het vleugels!

Inzichten uit de wetenschap

mei 2023
Teaser image

Breng saamhorigheid in je familiebedrijf

Inzichten uit de wetenschap

maart 2023
Teaser image

Bedrijfsopvolging is een familiezaak

Inzichten uit de wetenschap

maart 2023
Teaser image

Geloof in de zaak: geen woorden, maar daden

Inzichten uit de wetenschap

januari 2023
Teaser image

Brede welvaart als tweede natuur

Inzichten uit de wetenschap

maart 2023