Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onderwijs

Banner image

Advies over maatwerk voor jouw onderwijsorganisatie?

Neem contact op met Jurrian Bijsterbosch
Ontwikkeling van je team en van de school

Ontwikkeling van je team en van de school

Hoe werk je toe naar een klimaat van voortdurende professionalisering binnen de school? En hoe geef je dat traject zó vorm dat het aansluit bij de dagelijkse praktijk van je medewerkers? 

Een maatwerktraject kan een oplossing zijn. Een traject dat precies op maat is voor het ontwikkelingsvraagstuk van jouw organisatie of team op dit moment.Tijdens het traject ontwikkelt het team en de school zich als geheel en stimuleren en ondersteunen teamleden elkaar om het geleerde in hun dagelijkse werk toe te passen. Zo is het een efficiënte investering, waar je meteen resultaten van merkt en ziet.

Actuele vraagstukken

Actuele vraagstukken

Voorbeelden van vraagstukken waarbij wij scholen kunnen begeleiden. 

Voor schoolorganisaties die streven naar een veilig schoolklimaat

Is jouw school klaar om een veilige omgeving te creëren waarin leerlingen en studenten optimaal kunnen groeien?

Bij Windesheim begrijpen we dat sociale veiligheid en een positief leerklimaat essentieel zijn om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en een open schoolcultuur te bevorderen. In het hedendaagse onderwijs worden leerlingen en studenten steeds mondiger en krijgen ze te maken met complexe uitdagingen waar je niet altijd direct voor bent opgeleid.

Een veilige schoolomgeving is niet alleen cruciaal voor het welzijn van leerlingen en studenten, maar het bevordert ook hun schoolprestaties. Wil jouw school aan de slag met het versterken van een veilig schoolklimaat? Windesheim biedt diverse op maat gemaakte trajecten en scholing aan voor schoolorganisaties en -teams.

Lees meer op De Veilige School

Scholen staan in deze tijd voor complexe opgaven die vragen om voortdurende doorontwikkeling van de school. Maar een verandering gaat niet zomaar, daar is een zorgvuldige aanpak voor nodig.

Onze onderwijsontwikkelaars en consultants begeleiden en ondersteunen scholen bij deze trajecten. Denk hierbij aan thema’s als differentiatie, burgerschap, toetsdeskundigheid, gepersonaliseerd leren, hoogbegaafdheid, ICT-inbedding in het onderwijs en nog veel meer. We vullen in zo’n ontwikkelingstraject de rol van procesbegeleider in én brengen onze expertise over de verschillende thema’s mee.

Een schoolontwikkelingstraject moet je meteen aan het begin goed opzetten, om het te kunnen laten slagen. Wij begeleiden scholen bij het inrichten van een stuurgroep waarin alle verschillende geluiden uit de organisatie worden meegenomen, en die vertegenwoordigers heeft vanuit de docenten, teamleiders, managers en bestuur. Zo voelt iedereen uit de organisatie zich gehoord in het proces.

We zien in de loop van de trajecten die we begeleiden vaak dat stuurgroepleden groeien in hun rol als verandermanagers binnen hun organisatie. Ze organiseren en begeleiden bijvoorbeeld thematische workshops en studiedagen waar ze de hele school bij betrekken.

 

We krijgen vaak verzoeken vanuit vo-, mbo- of hbo-organisaties om hen te adviseren over de ontwikkeling van het curriculum, of om het proces van curriculumontwikkeling binnen de school te begeleiden. De vragen gaan bijvoorbeeld over het introduceren van het werken met leerdoelen en leeruitkomsten, over het inzetten van formatief toetsen of over het integreren van het thema burgerschap in het gehele curriculum. Maar ook hele andere vragen zijn mogelijk.  

Om je zicht te geven op de stand van zaken op het gebied van curriculumontwikkeling binnen jullie school hebben wij een 0-meting ontwikkeld. Na het invullen van een vragenlijst krijg je door middel van een radardiagram zicht op waar jullie school staat, en waar de grootste  verbeterpunten liggen.

Een groep van onderwijskundigen en adviseurs binnen Windesheim buigt zich vervolgens gezamenlijk over de opgaven van één of meerdere onderwijsorganisaties. Deze denktank noemen wij de ‘professionele leergemeenschap’. Zelf kun je ook deel uitmaken van deze professionele leergemeenschap om met elkaar de oplossingen voor de vraagstukken van jouw organisatie uit te denken.

Voor het realiseren van de ontwikkelde oplossingen kun je de procesbegeleiders en inhoudelijke experts van Windesheim inzetten.  

 

Elk jaar wordt in de periode april / mei binnen de scholen alvast vooruit gekeken naar het volgende schooljaar: hoeveel fte's kunnen er ingevuld worden en welke expertise in het onderwijsaanbod is er de komende tijd nodig in de school? Mist jouw team bepaalde expertise en wil je hiervoor nieuwe mensen aantrekken? Misschien wel mensen uit het bedrijfsleven die die expertise bezitten, maar nog geen ervaring hebben in het onderwijs?

Momenteel stappen veel mensen vanuit andere beroepen over naar het onderwijs. Mensen die werkervaring hebben in bijvoorbeeld de techniek, science, zorg of economie en nu hun carrière willen voortzetten in het onderwijs. Als school wil je ervoor zorgen dat zij goed toegerust voor de klas staan, met voldoende pedagogische en didactische tools.

Wij bieden ‘eerste hulp bij onderwijs’ voor deze groep instromers in het onderwijs. Een maatwerktraject voor de (nog) onbevoegde instructeurs of docenten die komend jaar bij jullie onderwijsorganisatie aan het werk gaan. Zo'n maatwerktraject bestaat meestal uit enkele modules uit ons gehele onderwijsaanbod. Samen zorgen we voor een programma dat precies matcht met de behoefte van de nieuwe docenten of instructeurs. Zo kun je ervoor zorgen dat zij een goede start kunnen maken vanaf hun eerste weken voor de klas.

 

Hoeveel studiedagen hebben de teams in jouw onderwijsorganisatie jaarlijks? De meeste scholen bieden hun teams zo’n vier studiedagen per jaar. En het is altijd een hele klus om een programma samen te stellen dat zo aantrekkelijk mogelijk is voor iedereen. Wij kunnen je daar bij helpen, van bedenken en uitwerken van het centrale onderwerp tot de uitvoering op de studiedag zelf. We hebben al voor veel scholen een studiedag vormgegeven.
Vraagstukken van de laatste tijd zijn bijvoorbeeld: Hoe is de teamsamenwerking? Wil je die een stapje verder brengen? En hoe staat het met het werkplezier en de energie in de teams? Kan het misschien beter maar weet je niet goed hoe je dit voor elkaar krijgt? Een workshop ‘Begeleiden van innovaties’ hoort ook tot de mogelijkheden, zodat je de komende maanden weer met nieuwe inzichten verder kunt werken aan de vernieuwingen in jullie onderwijs.
Formuleer jij samen met ons die stip aan de horizon? Dan nemen wij je team mee op reis daarnaartoe. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Schoolleiders die zich hebben laten registreren in het schoolleidersregister zijn verplicht om jaarlijks bij te scholen. Wij bieden mogelijkheden om dit herregistratietraject helemaal op maat voor de schoolleiders van jullie stichting of vereniging in te richten. Zo kunnen ze samen het herregistratietraject volgen dat precies bij hen en bij jullie organisatie past. 

Het voordeel van het gezamenlijk volgen van het traject is dat de vragen die jullie centraal willen stellen tijdens het traject een gezamenlijke visie opleveren. Zo werk je als schoolleiders met elkaar aan de kwaliteit van alle scholen binnen de stichting/vereniging.

Tijdens het traject werken we o.a. met professionele leergemeenschappen, die ook na onze begeleiding blijven bestaan. In deze leergemeenschappen ga je met kleine groepen met een thema aan de slag. Zo kan elke schoolleider het thema kiezen waarop hij of zij zich wil ontwikkelen, en dat hij of zij belangrijk vindt voor de kwaliteit van de school.

Bekijk het opleidingsaanbod voor schoolleiders, dat ook incompany kan worden verzorgd

Overal in het land ontstaan integrale kindcentra waar kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool samenkomen. Dit biedt kansen voor het ontwikkelen of verbeteren van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen vanuit de voorschoolse periode naar de vroegschoolse periode in de basisschool. Maar hoe geef je goed invulling aan die integratie?

Wij ondersteunen IB'ers hierbij, met onze uitgebreide expertise op het gebied van het jonge kind. Door samen de vraagstukken die er liggen helder te krijgen, zodat ze deze goed voor het voetlicht van het bestuur kunnen brengen. Vervolgens begeleiden we als daar behoefte aan is de stappen in het proces. Je kunt daarbij aan verschillende dingen denken, bijvoorbeeld: het coachen van de IB'ers , hun vraagbaak zijn, het uitdenken en opzetten van werkvormen om informatie uit de organisatie op te halen, ondersteuning van IB'ers bij het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid, organiseren van activiteiten voor alle betrokkenen uit de organisatie om de nieuw opgedane kennis te delen.

Een begeleidingstraject op maat door onze experts op het gebied van het jonge kind levert je als integraal kindcentrum veel op: er ontstaat een gezamenlijke taal en visie, zorg- en risicokinderen komen eerder in beeld, de kansen voor verbetering van de doorgaande ontwikkelingslijnen komen naar boven en je ontdekt hoe je misschien zelfs VVE-erkenning kunt verkrijgen.    

Wil jouw school of organisatie leerlingen en studenten een blijvende en stevige basis in rekenen geven? Onze onderwijsontwikkelaars en consultants begeleiden en ondersteunen scholen (bo, so, vo en mbo) om stappen vooruit te zetten op het gebied van rekenonderwijs. Zo kun we bijvoorbeeld onze post-hbo opleidingen 'Rekenbevoegdheid' en 'Rekencoördinator' helemaal op maat voor jouw school of organisatie inrichten. Of onze cursussen 'Rekengesprekken voeren' en 'Reken-wiskunde binnen een multiculturele onderwijssetting' zo samenstellen dat ze precies aansluiten bij jou en je collega’s. In ons aanbod gaan we in op veel onderwerpen zoals didactiek (bij rekenbevoegdheid) maar ook op zwakke rekenaars/ ernstige rekenproblemen/dyscalculie, rekenen in een multiculturele setting, rekengesprekken voeren, klassenmanagement, differentiëren en rekenbeleid.

Het samen met collega's volgen van een opleiding of cursus op maat levert een gezamenlijke visie op rekenonderwijs op. Zo werk je met elkaar aan de kwaliteit van het rekenonderwijs bij jouw organisatie.

Voor wie?

Voor wie?

Incompany en maatwerkopdrachten doen we voor instellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en het speciaal onderwijs. In deze trajecten ondersteunen wij organisaties, schoolleiders, (docenten)teams maar ook de individuele medewerkers in hun ontwikkeling. Je kunt ons inzetten in de rol van adviseur, trainer, opleider of als procesbegeleider van veranderingen.

Waar?

Een maatwerk- of incompanytraject kan zowel op jouw school worden georganiseerd als bij ons op Windesheim. Wil je jullie school gebruiken als plek om te leren? Of is het juist goed om even met de groep weg te zijn van de dagelijkse hectiek? Wij nemen je overwegingen mee in ons voorstel voor een leertraject voor jouw school. Soms verzorgen we ook maatwerktrajecten op bijzondere externe locaties.
 
Aanpak in 5 stappen
Drie studenten met elkaar in gesprek aan een tafel

Onze aanpak in 5 stappen

 1. Gesprek
  Je hebt een opleidingsvraag. Neem contact met ons op, onze accountmanager komt bij jullie voor een persoonlijk gesprek. Samen maken we helder wat de precieze leervraag is.
 2. Voorstel
  Wij werken een voorstel uit met daarin een programma, de financiële investering en de tijdsinvestering die de scholing vraagt van de deelnemers.   
 3. Voortraject
  Na afstemming en accordering van het voorstel werken we samen de details uit. En we geven aan hoe de deelnemers zich kunnen voorbereiden op de opleiding. De planning en de inzet van de juiste trainers en docenten doen we ook in deze fase.  
 4. Scholing
  Nu start het opleidingstraject. Het programma is zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse werksituatie van de deelnemers. Wat ze leren kunnen ze op deze manier direct toepassen in de praktijk.
 5. Evaluatie
  De borging van de leerstof vinden we heel belangrijk. Na afloop van de opleiding evalueren we: brengen de deelnemers het geleerde in de praktijk? Zijn er verbeteringen zichtbaar? Indien gewenst voeren we een effectmeting uit.
Wat is er mogelijk? Vragen? Neem contact op

Neem eens een kijkje bij onze opleidingen op het gebied van onderwijs. Deze opleidingen kunnen wij ook op maat en Incompany verzorgen.

Wil je eens in gesprek over de mogelijkheid van een maatwerktraject voor jouw organisatie? Neem contact op met accountmanager Jurrian Bijsterbosch(opent in nieuw tabblad).

Of bel Jurrian op 06-15355370

Maak alvast kennis

Voorbeelden

Voorbeelden van incompanytrajecten

Lees de verhalen van onze klanten en onderwijsontwikkelaars over de maatwerkoplossingen die we aanbieden

Teaser image

FOCUS methode voor speciaal basisonderwijs

Teaser image

Maatwerktraject IB'ers in integraal kindcentrum

Teaser image

Interessant voor bedrijven: je technische werknemer voor de klas

Alle gebieden waarop wij maatwerk en incompany verzorgen

Bewegen en sport     Coaching en Supervisie      Economie, Management en Recht      Gezondheid en Welzijn       Leiderschap  Logistiek     Onderwijs       Techniek en ICT         Theologie en Levensbeschouwing