Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Kom bij ons afstuderen

 •   Expertisecentrum Familiebedrijven
 •   1 januari 2020 - 1 januari 2030

Regelmatig is er plek voor studenten die willen afstuderen! Al onze afstudeerders doen onderzoek op het gebied van familiebedrijven.

Wie studeren er bij ons af?

Studenten die willen afstuderen, krijgen bij ons de ruimte. Het kan een zelfstandig onderzoek zijn dat je inbrengt, of -als je nog geen eigen onderwerp hebt- een onderzoek dat deel uitmaakt van een van onze lopende projecten. Scroll naar beneden voor specifieke opdrachten. 

Onze afstudeerders komen van heel diverse opleidingen en diverse hogescholen. Je studeert af op het thema familiebedrijven. Het onderwerp kan heel uiteenlopend zijn. Gemiddeld zijn er zo’n 6 afstudeerders bij ons per half jaar.
Kenmerken die wij graag terugzien: 

 • Affiniteit met familiebedrijven
 • Zelfstandig werken en toont initiatief
 • Intrinsiek gemotiveerd
 • Affiniteit met onderzoek en een kritische blik

Hoe is het om bij ons af te studeren?

 • Een uitdagende afstudeerstage met veel vrijheid en eigen ideeën
 • Begeleiding door ervaren onderzoekers
 • Prettige werkomgeving waarin jouw inbreng wordt gewaardeerd
 • Werkruimte op de campus
 • De mogelijkheid mee te dingen naar de Ten Clarenwater Thesis Award met leuke geldprijzen!

Relevantie

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de economieën over de hele wereld. Door bij ons af te sturen, ben je direct betrokken bij onderzoek dat ertoe doen en impact heeft op bedrijven en gemeenschappen. 

Praktijkgericht

We bieden unieke kansen voor praktijkgericht onderzoek en samenwerking met echte familiebedrijven. Je leert niet alleen uit boeken, maar past je kennis direct toe.

Persoonlijke begeleiding

Ons team van ervaren onderzoekers staat klaar om je te begeleiden en te ondersteunen bij je afstudeerproject. We bieden een stimulerende omgeving waarin je kunt groeien en excelleren.

Enthousiast? 

Heb je belangstelling voor familiebedrijven en wil je op dit onderwerp afstuderen? Dan horen we dat graag! Afhankelijk van of er plaats is, gaan we graag met je in gesprek. Vooraf ontvangen we graag je cijferlijst, motivatie en CV.

Stuur deze naar Karin Rozendal
k.rozendal-de-groot@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)
We nemen snel contact met je op.

Opdrachten per februari 2024

Conflicthantering

Binnen de onderzoekslijn mentaal weerbare ondernemende families gaan we de komende tijd aan de slag met een nieuw project rond conflicthantering. In de overlap tussen familie, bedrijf en eigendom komen regelmatig conflicten voor die een negatieve invloed kunnen hebben op het familiebedrijf. Voorbeelden hiervan halen vaak de voorpagina’s van het nieuws. Het ontbreekt veel ondernemende families aan vaardigheden om goed met conflictsituaties om te gaan. Daarnaast wordt vaak te laat hulp van buiten ingeschakeld. Voor deze afstudeeropdracht zijn we op zoek naar een afstudeerder die de succesfactoren van conflicthantering bij ondernemende families in kaart brengt.

Crisis en coping strategieën in familiebedrijven

Binnen de onderzoekslijn mentaal weerbare ondernemende families gaan we de komende tijd aan de slag met een nieuw projectidee. In familiebedrijven die onder druk staan is het zaak om ervoor te zorgen dat een crisis in de familie niet overslaat naar het bedrijf en vice versa. Hoe gaan individuen om met crisissituaties en hoe werkt dit door in de familie en het bedrijf? Veel sectoren staan momenteel onder druk; denk aan de automotive, de retail of de agro of visserij. Hierdoor wordt de continuïteit van het familiebedrijf bedreigd. Betrokken familieleden voelen zich verantwoordelijk voor de toekomst van het bedrijf, wat spanning oplevering. Voor deze afstudeeropdracht zijn we op zoek naar een afstudeerder die verschillende coping strategieën bij tegenslag in de familie en het bedrijf in kaart brengt.

Brede welvaartcreatie: de stille welvaart van familiebedrijven

Familiebedrijven vormen een essentieel onderdeel van de economie, maar blijven vaak discreet over hun bijdrage aan brede welvaart. Deze afstudeeropdracht onderzoekt waarom familiebedrijven zwijgen over hun inzet voor brede welvaart en analyseert de gevolgen van deze zwijgzaamheid. 

Mogelijke onderzoeksvraag: Waarom zijn familiebedrijven terughoudend in het communiceren over hun bijdrage aan brede welvaart, en wat zijn de mogelijke consequenties van deze zwijgzaamheid in het kader van nieuwe CSRD-richtlijnen en de perceptie van klanten en leveranciers? Of: Welke afwegingen moet de familie maken om toch te besluiten om te communiceren over hun bijdrage aan brede welvaart? Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en interviews met familiebedrijven om inzicht te krijgen in de motiverende factoren achter hun zwijgzaamheid en de mogelijke gevolgen ervan. Het doel is om aanbevelingen te formuleren voor familiebedrijven om transparanter te worden in hun bijdrage aan brede welvaart en te begrijpen hoe dit hun reputatie en relaties met belanghebbenden kan beïnvloeden.

Local heroes in de retail

Binnen het project Local heroes in de retail gaan we onderzoeken hoe local heroes samenwerken met de omgeving en welke impact ze op die omgeving hebben. Een local hero is een familiebedrijf die door jarenlange stapsgewijze uitbreidingen bepalend is geworden in een dorpskern. Denk bijvoorbeeld aan Van Tilburg Mode in Nistelrode, Roetgerink in Enter of Rinsma Mode in Gorredijk. Een local hero heeft onderscheidend vermogen gevoed vanuit de ondernemersfamilie, een bovenlokale uitstraling door klanten te trekken buiten het verzorgingsgebied van de kern en een ondernemersfamilie die sociaal betrokken en geworteld is. De aanwezigheid van een local hero heeft grote invloed op de ontwikkeling van het dorpscentrum. Voor deze afstudeeropdracht willen we onderzocht hebben in hoeverre de local hero mogelijkheden geeft voor economische spin-off in het dorpscentrum. In welke mate profiteren andere ondernemers van de klantenstromen die de local hero veroorzaakt? Biedt dit ook mogelijkheden voor startende ondernemers in de omgeving van de local hero? Hoe werkt de local hero samen met andere lokale ondernemers, de gemeente, vastgoedeigenaren en andere centrumactoren? Welke kansen voor lokale samenwerking worden gemist? Tijdens de opdracht werk je in de dataverzameling samen met studenten Ondernemerschap en Retailmanagement (ORM).

Communicatie in familiebedrijven

Familiebedrijven hebben een extra voordeel maar ook een extra uitdaging als het gaat om communicatie. Aan de ene kant zorgt hun verbinding met de familie voor een identiteit waarmee ze zichzelf kunnen onderscheiden van andere bedrijven. Families hebben immers per definitie een unieke identiteit. Dus als je als bedrijf je verbinding met de familie goed communiceert, creëer je daarmee een eigen gezicht dat zorgt voor herkenbaarheid in een brede kring stakeholders. Aan de andere kant heeft die verbinding ook risico’s. Wat als familieleden in hun privéleven dingen doen die het bedrijf kunnen schaden? En op social media uitspraken doen waarmee je als bedrijf liever niet geassocieerd wordt? Vanuit dit communicatiedilemma kunnen meerdere afstudeeropdrachten vormgegeven worden, met bijvoorbeeld de volgende onderzoeksvragen: Wat betekent het gebruik van de familienaam als merknaam voor het bedrijf voor de familieleden? Of: Hoe kunnen tieners/jonge familieleden in de familie betrokken worden bij de communicatiestrategie? Of: Hoe kan een communicatieprotocol voor familieleden eruitzien en wat zijn de stappen die daarvoor gezet moeten worden? Of: Hoe zou je als familiebedrijf de familie-identiteit goed kunnen overbrengen met communicatie? Welke inhoud en kanalen zijn daarvoor het meest effectief?

Monitor regionaal mkb

Wij willen graag, aanvullend op de Regiomonitor Zwolle(opent in nieuw tabblad), tweejaarlijks een enquête uitzetten onder regionale mkb-bedrijven, om daarmee beter zicht te krijgen op de mate waarin ze werken aan maatschappelijke opgaven (zoals MVO/brede welvaart, digitalisering en arbeidsmarktvraagstukken), de belemmeringen die ze daarin tegenkomen in het ondernemersecosysteem en de eventuele ondersteuningsbehoeften die ze daarbij hebben. Ook zijn we benieuwd naar eventuele verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven.

Voor het maken van een eerste ontwerp van deze enquête zoeken we nu een vierdejaars stagiaire, bijvoorbeeld van de opleiding Bedrijfskunde. Het is onze bedoeling dat de student om te beginnen uitzoekt wat er landelijk en regionaal al aan monitoring bestaat, zodat we niet het wiel opnieuw hoeven uitvinden. Aansluiting bij bijvoorbeeld de ecosysteemanalyse(opent in nieuw tabblad)  van de regio Zwolle, of de monitor(opent in nieuw tabblad) van Groningse Impactondernemingen (beide op basis van het model van Erik Stam) kan helpend zijn. 

We verwachten dat je op basis van bestaande literatuur en modellen een ontwerp gaat maken van een enquête, die je vervolgens in een pilot gaat testen bij een dertigtal bedrijven uit het netwerk van het lectoraat. Uiteindelijk verwachten we een definitief ontwerp, dat we breed in de regio kunnen gaan uitzetten. Tijdens je stage periode wordt je begeleid door een van onze onderzoekers. 

Samenwerken voor innovatie

Familiebedrijven die een sociale of circulaire innovatie tot stand willen brengen, zoeken hiervoor vaak de samenwerking met andere bedrijven of overheden op, simpelweg omdat ze het niet in hun eentje kunnen. Een voorbeeld: Een installatiebedrijf verkoopt en plaatst veel warmtepompen en het bedrijf wil zich graag meer profileren als een duurzaam familiebedrijf. Daarom willen ze ook graag de verpakkingen aangepast zien, zodanig dat deze helemaal recyclebaar zijn. Dat lukt alleen als de leverancier van de warmtepompen óók bereid is om in zijn verpakkingsmateriaal innovatieve circulaire oplossingen toe te passen. Nu is in dit voorbeeld sprake van een enkelvoudige keten (een samenwerking tussen twee bedrijven), maar vaak zijn er meer partijen nodig (zoals een kennisinstelling of een intermediair) om een innovatie tot stand te brengen. 

We willen graag meer kennis opdoen over de manier waarop dit soort samenwerkingsverbanden tot stand komen en wat daarin de kritische succesfactoren zijn voor familiebedrijven. Daarom zouden we graag een afstudeerder een of meer voorbeelden van (geslaagde) samenwerkingsverbanden willen laten analyseren. Hiervoor moeten alle bij een innovatie betrokken partijen geïnterviewd worden. Voor het opstellen van interviewvragen kun je gebruik maken van bestaande modellen, zoals de purpose case(opent in nieuw tabblad), of het Canvas Meer impact door Samenwerking(opent in nieuw tabblad).

Voor het maken van een interviewprotocol en het maken van (een) eerste analyse(s) zoeken we nu een vierdejaars stagiaire, bijvoorbeeld van de opleiding Bedrijfskunde of GPCM, maar van een andere opleiding kan ook. Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om onderzoek te doen en dat je geen schroom hebt om mensen in en rond familiebedrijven te interviewen. We verwachten dat je op basis van bestaande literatuur en modellen een ontwerp gaat maken van een interviewprotocol, dat je vervolgens in een pilot gaat testen bij een of meer samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk verwachten we een definitief ontwerp, dat we breder kunnen gaan toepassen. Tijdens je stage periode word je begeleid door een van onze onderzoekers.