Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Judith van Helvert-Beugels, lector

  • Expertisecentrum Familiebedrijven
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Judith van Helvert-Beugels

Judith van Helvert-Beugels is lector Familiebedrijven bij hogeschool Windesheim sinds juni 2021. Eerder was zij onder andere associate lector bij hetzelfde lectoraat, projectmanager en docent bij de Universiteit Utrecht.

Volg Judith op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

In haar onderzoek richt zij zich op de ondernemende families om het unieke gedrag van familiebedrijven beter te begrijpen. Hoe dragen ondernemende families bij aan het creëren van brede welvaart en welke motivaties en drijfveren spelen daarbij een rol? Hoe ontwikkelen zij hun ondernemerschap en dragen zij dit over van generatie op generatie? En welke patronen en dynamieken spelen een rol bij het zijn van een succesvolle bedrijfsfamilie?

Opleiding

Judith heeft International Business gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en tijdens haar studie een uitwisseling gehad naar Audencia Business School in Nantes. Zij is gepromoveerd aan de Jönköping International Business School in Zweden op een onderzoek naar de rol en functie van raden van advies bij familiebedrijven. 

Onderzoekservaring

In haar onderzoek werkt Judith – vaak samen met andere kennisinstellingen en marktpartijen – toe naar oplossingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Zij zegt hierover het volgende: “Binnen het vakgebied van familiebedrijven is praktijkgericht onderzoek essentieel om de ondernemende kracht van deze bedrijven te versterken. Er wordt heel veel kennis ontwikkeld, maar op het moment dat deze kennis zich moeilijk laat vertalen naar inzichten in de praktijk gaat deze kennis verloren. Samen met mijn team wil ik die vertaalslag wél maken. We betrekken praktijkpartners bij ons onderzoek en ontwikkelen tools en onderwijsmateriaal zodat deze kennis direct bruikbaar wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is ons werkboek (dat begin 2022 verschijnt) dat families kunnen gebruiken om te bepalen of én hoe ze richting hun stakeholders willen communiceren dat ze een familiebedrijf zijn. Zo willen we met ons werk van betekenis zijn voor ondernemende families.”

Hiertoe werkt zij nauw samen met de beroepspraktijk en het onderwijs, om die kennis daar meteen een plek te geven.

Lees meer over het Expertisecentrum Familiebedrijven