Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Brede welvaart als tweede natuur

Inzichten uit de wetenschap maart 2023
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Ervaringen(opent in nieuw tabblad) / Inzichten uit de wetenschap | Brede welvaart als tweede natuur

‘Dat is toch logisch? Dat doe je gewoon.’

Het is een veelgehoorde reactie van familiebedrijven op de vraag waarom ze zich inzetten voor de gemeenschap. Uit onderzoek binnen het project ‘Brede welvaartcreatie: van een ad hoc naar een planmatige aanpak’ blijkt dat veel familiebedrijven zich er niet van bewust zijn dat zij vaak al een belangrijke bijdrage leveren. Voor hen is het de gewoonste zaak van de wereld, een tweede natuur. 

Bij brede welvaart draait het niet alleen om economische groei, maar ook om gezondheid, goed onderwijs, een groene leefomgeving en sociale contacten. Bij brede welvaart gaat het om alles wat voor het welbevinden van ons als mensen van waarde is, het omvat economische, ecologisch en sociaal-maatschappelijke aspecten van het leven.
We doen niet zoveel op het gebied van brede welvaart’, geven familiebedrijven veelal te kennen. Een bekentenis die steevast wordt opgevolgd door een opsomming van de meest mooie initiatieven. Zoals bijvoorbeeld het opzetten van een recycling-lijn voor moeilijk recyclebare restproducten, medewerkers die worden gefaciliteerd om onder werktijd vrijwilligerswerk te doen of initiatieven die bijdragen aan de onderwijsontwikkeling in de regio. Familiebedrijven doen het vaak niet bewust. Ze doen het gewoon. Een recent uitgekomen wetenschappelijke publicatie* geeft inzicht waarom dergelijke initiatieven zo logisch aanvoelen voor de familie.

Familiebedrijven maken ten opzichte van niet-familiebedrijven andere strategische keuzes. Dit heeft alles te maken met het verlangen van de familie om aan sociaal-emotionele rijkdom te bouwen en dat ook te behouden. Het helpt niet alleen zakelijk gezien, maar draagt tegelijkertijd bij aan de brede welvaart. Het gaat hier om drie soorten sociaal-emotionele rijkdommen, zo blijkt uit onderzoek:

  • sterke relaties met stakeholders

  • het verlangen naar een overdracht binnen de familie 

Behoud van een goede reputatie

Het hebben van een familiebedrijf gaat gepaard met een sterke identificatie tussen de familie en het bedrijf. Dit wordt nog eens versterkt als de bedrijfsnaam overeenkomt met de familienaam. Deze identificatie stimuleert een trots gevoel bij de familieleden en dat willen ze met alle liefde behouden. Niet voor niets zijn familiale eigenaren actief bezig met de reputatie van het bedrijf en ondernemen ze verschillende acties om de goede reputatie te behouden. Enkele voorbeelden zijn het sponsoren van lokale evenementen of sportclubs, een actieve inzet voor een veiligere buurt of toegankelijk onderwijs. Een goede reputatie helpt het familiebedrijf ook zakelijk, bijvoorbeeld in het opbouwen van een loyale klantenkring.

Sterk in relaties

Familiale eigenaren hebben daarnaast ook vaak de behoefte om langdurige en sterke relaties op te bouwen met stakeholders. Dit vertaalt zich in lange dienstverbanden van medewerkers, maar denk ook aan leveranciers waarmee het bedrijf al generaties lang werkt of mensen in de lokale gemeenschap, met wie nauwe contacten wordt onderhouden. Het streven naar langdurige relaties zorgt voor een verbetering in de samenwerking met goede partners. Sommige brede welvaartsactiviteiten vragen om een nauwe samenwerking met de gemeenschap, de gemeente of scholen. Het onderlinge vertrouwen waarnaar familiebedrijven streven, verbetert deze samenwerking en vergroot de gezamenlijke impact. 

Loyaal en toekomstgericht

De wens om het familiebedrijf over te dragen naar de volgende generatie stimuleert eigenaren te anticiperen op de toekomst. Beslissingen worden niet enkel genomen op basis van de kwartaalwinsten, maar veel meer gedreven door lange termijnopbrengsten. Zoals dat ook nodig is bij brede welvaartsactiviteiten en waarmee familiebedrijven dus al bekend zijn. Sterke relaties met samenwerkingspartners gaan vaak ook hand in hand met een lange termijnoriëntatie. Er is voldoende vertrouwen dat het bedrijf niet zomaar van koers verandert of zich blind staart op winst op de korte termijn. Dit vergroot de onderlinge loyaliteit en de bereidheid om wederzijdse lange termijnverplichtingen aan te gaan.

Familiebedrijven staan er dus lang niet stil, maar het creëren van brede welvaart past hen desondanks als een jas. Juist omdat hun eigen toekomst ervan afhangt en omdat het onderdeel is van hun DNA. Met het project ‘Brede welvaart: van een ad hoc naar een planmatige aanpak’ hopen we dat familiebedrijven zich meer bewust worden van de essentiële rol die zij spelen in de ontwikkeling van brede welvaart. 

Meet weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Dagmar Hattenberg dy.hattenberg@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)of bel het algemene nummer 088469842(opent in nieuw tabblad).

 

* (Combs, J. G., Jaskiewicz, P., Ravi, R., & Walls, J. L. (2023). More bang for their buck: why (and when) family firms better leverage corporate social responsibility. Journal of Management, 49(2), 575-605)

Deze blog delen via:

Lees ook onze andere blogs

Teaser image

De verhulde rol van vrouwen in de bedrijfsgeschiedenis

Inzichten uit de wetenschap

januari 2024
Teaser image

Empathisch luisteren en doorvragen is de sleutel

Inzichten uit de wetenschap

oktober 2023
Teaser image

Kleine familiebedrijven versterken vitaliteit met plan B

Inzichten uit de wetenschap

juli 2023
Teaser image

Duurzaamheidsstrategie zit al in DNA familiebedrijven

Inzichten uit de wetenschap

mei 2023
Teaser image

Sterke familiewaarden helpen in moeilijk tijden

Inzichten uit de wetenschap

mei 2023
Teaser image

Laat je kind wortelen en geef het vleugels!

Inzichten uit de wetenschap

mei 2023
Teaser image

Breng saamhorigheid in je familiebedrijf

Inzichten uit de wetenschap

maart 2023
Teaser image

Bedrijfsopvolging is een familiezaak

Inzichten uit de wetenschap

maart 2023
Teaser image

Geloof in de zaak: geen woorden, maar daden

Inzichten uit de wetenschap

januari 2023
Teaser image

Brede welvaart als tweede natuur

Inzichten uit de wetenschap

maart 2023