Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Boek
  • 20 maart 2023
  • Familiebedrijven, Regio Zwolle, Kenniscentrum Technologie
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Monitor Regio Deal Regio Zwolle Voortgangsanalyse

Monitor Regio Deal Regio Zwolle Voortgangsanalyse

Samenvatting

Deze publicatie is als volgt opgebouwd. We starten met het in kaart brengen van de regionale brede welvaart. We bouwen daarbij voort op de regionale brede welvaart zoals die in de brede nulmeting tot stand is gekomen. Hiermee schetsten we een kader aan de hand waarvan we beoordelen hoe Regio Zwolle ervoor staat. We geven een update van de brede welvaartscijfers, met onder meer aandacht voor de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de brede welvaart in het hier en nu. Ook kijken we naar de brede welvaartsdimensie ‘later’; hoe is het gesteld met de hulpbronnen die de regio nodig heeft om in de toekomst welvarend te blijven? Anders dan in de vorige editie van de monitor, de brede nulmeting, brengen we nu ook zoveel als mogelijk de ontwikkeling van de brede welvaartsindicatoren in beeld. Naast na te gaan hoe Regio Zwolle scoort ten opzichte van de rest van Nederland, laten we zien hoe de regionale brede welvaart zich heeft ontwikkeld in vergelijking met het voorgaande jaar. Het geeft inzicht in de richting waarin de regionale brede welvaart zich beweegt, wat helpt bij het signaleren van regionale uitdagingen en aandachtspunten van beleid. In het tweede hoofdstuk richten we ons op de verschillende actielijnen van de Regio Deal Regio Zwolle. We analyseren hoe de uitvoering van de Regio Deal vordert. Dit hebben we gedaan op basis van voortgangsverslagen van de afzonderlijke projecten en interviews met een aantal betrokkenen. 3 Ook maken we gebruik van een rapport van de Commissie Jansen, een door Regio Zwolle ingestelde commissie die onafhankelijk advies geeft over de uitvoering van de Regio Deal. 4 In het derde en afsluitende hoofdstuk verbinden we de stand en ontwikkeling van de brede welvaart met de voortgang van de actielijnen van de Regio Deal, en komen we tot enkele conclusies en aanbevelingen

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Bart Hoogeboom
  • Friso de Vor