Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Raden van Advies

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 januari 2013 - 1 januari 2018

Er is weinig bekend over de manier waarop een raad van advies functioneert en wat de toegevoegde waarde van een adviesraad kan zijn voor een mkb-familiebedrijf. Judith zocht het uit.

Aanleiding en doel

Judith van Helvert deed onderzoek naar raden van advies (RvA) bij familiebedrijven. De RvA is een veelbesproken onderwerp in de praktijk, maar wat minder in de wetenschap. Er is weinig bekend over de manier waarop een RvA functioneert en wat de toegevoegde waarde van een adviesraad kan zijn voor een mkb-familiebedrijf.

Met dit onderzoek wil Judith van Helvert de kennis over het functioneren van de RvA vergroten. En daarbij inzicht geven in hoe de RvA de ondernemende kracht van het familiebedrijf versterkt. Hiervoor deed zij gedurende 5 jaar een diepgaande studie bij 4 mkb-familiebedrijven die werken met een RvA. 

Het onderzoek

We weten dat familiebedrijven over het algemeen een gesloten karakter hebben en dat ze vaak moeite hebben met het toelaten van externen. Tegelijkertijd is bekend dat het betrekken van externen bij de besluitvorming meer winst oplevert. En dat externen een bepalende rol spelen bij het ontwikkelen van de leiderschapsvaardigheden van de volgende generatie. Bovendien weten we dat besluiten ook meer overwogen plaatsvinden.

Zeker wanneer de advisering in teamverband via een RvA plaatsvindt, kan de toegevoegde waarde groot zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld dat familiebedrijven die werken met een RvA meer tijd besteden aan strategie en dat zij beter zijn in het doorlopen van het opvolgingsproces. Bovendien zijn zij actiever op het gebied van internationalisering in vergelijking met familiebedrijven die geen RvA hebben. Wat ook interessant is, is dat deze effecten niet zijn gevonden bij een formele raad van commissarissen. Dit roept de vraag op waarom juist een RvA zo effectief is en op welke manieren zij van waarde kunnen zijn voor mkb-ondernemingen.

Resultaten  

Dit onderzoek laat zien dat een RvA bij een familiebedrijf een unieke configuratie is, bestaande uit contextuele, inhoudelijke en procesmatige elementen. En dat de rol en de taken van de RvA daarmee verschillend zijn in verschillende situaties.

Publicaties

Meer weten? 

Neem contact op met: Dr.Judith van Helvert-Beugels, lector Expertisecentrum Familiebedrijven

Judith van Helvert-Beugels
jmc.van.helvert@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)