Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Adviesbehoefte kleine familiebedrijven in de autobranche

Adviesbehoefte kleine familiebedrijven in de autobranche

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 januari 2022 - 1 januari 2023

Welke adviesbehoefte hebben kleine bedrijven in de automotive sector? We laten zien hoe je tot goede adviesvragen komt, waardoor de antwoorden de vitaliteit van deze bedrijven versterken. 

  • Lectoraat: Expertisecentrum Familiebedrijven
  • Betrokken onderzoeker: Clemens Willig
  • Partners: HAN Automotive Research, BOVAG en 6 familiebedrijven uit de automotive sector
  • Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA
     

Over het onderzoek

Het Expertisecentrum Familiebedrijven doet onderzoek naar de adviesbehoefte van kleine familiebedrijven in de automotive sector.
Kleine familiebedrijven hebben net als andere bedrijven te maken met maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering van producten en klant- en leverancierscontact. Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen in het business model om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Waar grotere bedrijven veelal beschikken over interne competenties of middelen om zich door externen te laten helpen om hun bestaansrecht te continueren, is dit bij kleinere (familie)bedrijven minder het geval. In kleine familiebedrijven wordt hard gewerkt in de zaak, in plaats van aan de zaak, en is de beschikbaarheid van financiële middelen voor extern advies beperkt. Het aanspreekpunt voor kleine familiebedrijven is veelal beperkt tot de boekhouder (administratiekantoor of accountant).

Doel 

Het doel van dit project is om de adviesbehoefte van kleine familiebedrijven (tot 10 FTE) in de automotive sector en de bestaande advies-infrastructuur in kaart te brengen. Hiermee leveren de onderzoekspartners een bijdrage aan het versterken van de vitaliteit van kleine familiebedrijven.

Uitkomsten

De uitkomsten zijn verwerkt in de video Onderzoekresultaten adviesbehoefte kleine familiebedrijven in de autobranche(opent in nieuw tabblad).
Aan de hand van de SWOT-analyse (sterkte, zwakte, kansen, bedreigingen) neemt onderzoeker Clemens Willig je mee in zijn uitleg over hoe je kunt omgaan met je adviesvraag binnen het bedrijf. Hoe kom je als ondernemer tot de juiste adviesvraag en weet je als adviseur ook de juiste vragen te stellen?

Meer weten? 

Neem contact op met: Clemens Willig, onderzoeker, of Karin Rozendal, office manager,  Expertisecentrum Familiebedrijven

Clemens Willig(opent in nieuw tabblad)

Karin Rozendal
0884698426(opent in nieuw tabblad) 
 k.rozendal-de-groot@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)