Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Continuïteit familiebedrijven en conflicthantering

Continuïteit familiebedrijven en conflicthantering

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   11 januari 2023 - 30 november 2025

Hoe ga je om met spanningen als gevolg van rolveranderingen binnen familiebedrijven? We helpen ondernemers en adviseurs vaardiger te maken in het (h)erkennen en omgaan hiermee.

  • Lectoraat: Expertisecentrum Familiebedrijven
  • Betrokken onderzoeker: Erik Veldhuizen, associate lector
  • Partners: Lectoraat Human Communication Development van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nederlands Gilde van Familiebedrijfsspecialisten, Instituut voor Familiebedrijfskunde, Een Ander Geluid, Een andere kijk op de zaak, Janus Legal & Mediation, Rini te Velthuis Mediation & Ontwikkeling, Marjon Bosma Jurist en Mediator
  • Opdrachtgever: Regieorgaan SIA via de RAAK-mkb regeling

Zonder wrijving geen glans

In dit project leren we familiebedrijven hoe ze kunnen navigeren in spannende familiegesprekken met als doel de spanningen bij rolveranderingen niet te hoog te laten oplopen en daarmee de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen. Als het goed gaat met het bedrijf, gaat het goed met de familie en andersom. Goede relaties in de familie werken positief op het bedrijf, terwijl relaties onder spanning juist negatief kunnen uitwerken.
Op bedrijfsniveau kunnen spanningen leiden tot stilstand, omdat het bedrijf stuurloos wordt en bijvoorbeeld beslissingen en investeringen worden uitgesteld. Hierdoor komt uiteindelijk de continuïteit van het bedrijf op het spel te staan. 
Een van de ondernemers die we in het verleden spraken, merkte het volgende op: 
Het is moeilijk om de rollen die mijn vader en ik samen spelen goed gescheiden te houden. Hij is aandeelhouder, oud-bestuurder, adviseur en ook mijn vader. We moeten wel weten welke pet we op hebben als we met elkaar praten.” 
De vraag die voor ons ligt is dan ook hoe we familiebedrijven kunnen leren beter om te gaan met spanningen in het bedrijf bij rolverandering. En belangrijker nog, hoe ze kunnen voorkomen dat er ruzie ontstaat. 

Doel 

Met dit project willen we ondernemers en hun adviseurs vaardiger maken in het (h)erkennen en omgaan met spanningen en verschillen als gevolg van rolveranderingen. Zoals bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging. Het doel hiervan is de continuïteit van mkb-familiebedrijven te waarborgen. 

We reiken ondernemende families tools aan, zodat zij weten hoe ze moeten omgaan met spanning die ontstaat als gevolg van verandering van rollen. Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek verbreden we de kennis van familiebedrijven. Dit doen we met behulp van gesprekskaarten, een video met tekst en uitleg, een rollenspel, door diverse cases vast te leggen en te bespreken, door middel van een masterclass en een werkboek.
De thematiek wordt breed geagendeerd door ontwikkelde kennis en tools onder te brengen bijvoorbeeld: 

  • In de praktijk | via het Nederlands Gilde Familiebedrijfsspecialisten door het ontwikkelen van een masterclass

  • In het onderwijs | de ontwikkeling van een mini-minor (15 ECTS) op dit thema

  • In de wetenschap | met vakbladartikelen en een wetenschappelijk paper

We doen dit met behulp van de principes van waarderend communiceren, een methodiek om in complexe situaties met verschillen om te gaan. We passen hier bestaande tools toe, zoals bijvoorbeeld de fasen van inzicht, overzicht en uitzicht van De WaardeRing(opent in nieuw tabblad) .
Het project sluit aan bij KIA 6 (Maatschappelijk Verdienvermogen) en de route
Tussen conflict en coöperatie van de Nationale Wetenschapsagenda.

Meer weten? 

Neem contact op met: Erik Veldhuizen, associate lector Expertisecentrum Familiebedrijven

 hg.veldhuizen@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)
 familybusiness@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)
0884699906(opent in nieuw tabblad)