Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Samenwerkingen

Banner image

Verbinding met de regio's Flevoland en Zwolle

Onze ambities waarmaken, dat kunnen we alleen in samenwerking en in constante verbinding met de wereld om ons heen: bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid.

Samen geven we vorm aan een leer-, ontwikkel- en onderzoeksomgeving die innovatief en inspirerend is. En samen met bedrijven en organisaties uit de regio Flevoland en Zwolle werken onze studenten, docenten en onderzoekers aan verander- en vernieuwingsvraagstukken voor de regio.

Lees op deze pagina over de samenwerkingsverbanden waarin wij partner zijn.

Twee personen in gesprek

Samenwerkingsverbanden in de regio Flevoland

Lees over de samenwerkingsverbanden waarin wij vanuit onze Almeerse vestiging participeren

Samenwerkingsverbanden in de regio Zwolle

Lees over de samenwerkingsverbanden waarin wij vanuit onze Zwolse vestiging participeren

Centres of Expertise

Een Centre of Expertise is een innovatieve en ambitieuze samenwerkingsvorm tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Centres of Expertise leggen de verbinding tussen het hoger beroepsonderwijs, topsectoren en maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten. De Centers of Expertise leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van zwaartepunten in onderzoek van hogescholen. Lees hieronder over de Centres of Expertise waarin Windesheim samenwerkt.

Sterk aan het werk

Sterk aan het Werk begeleidt (bijna) afgestudeerde professionals met een beperking of ondersteuningsvraag naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan professionals met een lichamelijke beperking, (faal)angst, autisme, adhd, psychische klachten of een chronische ziekte.

Sterk aan het werk van Windesheim helpt bij het leggen van contact tussen de (bijna) afgestudeerde professional en een potentiële werkgever die denkt vanuit talent, kansen en mogelijkheden en begeleidt het afstemmen van de behoeftes. Lees hier meer over Sterk aan het Werk