Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onderzoeksvenster Technologie voor de samenleving

  Inleiding

  Onderzoek dat VERslimt

  We zijn 24/7 connected. Produceren, leren en werken worden door de komst van slimme technologie nog een stuk eenvoudiger. En dat maakt industrieën wendbaar. Robotica is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En alle sectoren profiteren van technologische vooruitgang. De maakindustrie kan sneller produceren dankzij 3D-printen. We zijn steeds beter in staat om duurzame hightechmaterialen te ontwikkelen, te assembleren én die aan het einde van hun levensduur te recyclen. De wijkverpleegkundige houdt online een vinger aan de pols en een diabetespatiënt bedient vanuit huis zijn eigen insulinepomp via een app. In het onderwijs ondersteunen serious gaming en digitale geletterdheid de verschillende leerbehoeften van alle scholieren en studenten. Kortom, technologie draagt bij aan het oplossen van een breed scala aan industriële en maatschappelijke vraagstukken.

  Wij kijken VERder

  Naast de kansen die dit ons biedt, is het ook belangrijk om de impact ervan op ons werk en leven in kaart te brengen en daarvoor de juiste randvoorwaarden te creëren. Dit vraagt om nieuwe methodieken, aanpassingen in bedrijfsvoering en een leven lang leren door een sterk(er) veranderende beroepsinhoud. Denk daarbij aan het volgende. Voor het realiseren van de energietransitie moet eerst de technologische infrastructuur op orde zijn voor we de gaskraan definitief dichtdraaien. Bij informatievoorziening via social media is niet altijd duidelijk wie de bron van de informatie is. Dit dwingt ons scherp te blijven en al de feiten te verifiëren. Docenten hebben aanvullende kennis nodig op het gebied van ICT en mediawijsheid om digitaal lesmateriaal effectief in te zetten in het onderwijs.

  Onze lectoraten binnen dit venster

  Ons onderzoek naar technologie voor de samenleving

  De onderzoekers van hogeschool Windesheim ondersteunen het werkveld bij deze vraagstukken met expertise en allerlei kennisproducten. Praktijkgericht multidisciplinair onderzoek, waarbij de verwevenheid tussen technologie, industriële ontwikkeling en het menselijk handelen centraal staat. Het onderzoek richten we samen met partners in. En we voeren dit onderzoek vervolgens uit met, over én voor al onze partners.

  Van ICT-vloeren die bewegingspatronen registreren tot apps in de gymles. Lector Ivo van Hilvoorde richt zich met zijn team op sportdidactische innovaties.

  Journalistiek moet problemen signaleren, maar ook aanzetten tot het nadenken over oplossingen. Hoe? Dit onderzoekt lector Liesbeth Hermans met haar team.

  Een aanpak ontwikkelen voor hoe je energie bespaart én schone energie inzet in de gebouwde omgeving: dé onderzoeksopdracht van onze lector Jeike Wallinga.

  Hoe creëer je een samenleving met gelijke kansen als het gaat om fysieke en sociale gezondheid? He lectoraat Gezonde Samenleving buigt zich hierover.

  De kloof overbruggen tussen ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorg: daar staat het lectoraat onder leiding van Marike Hettinga voor.

  Of het nu gaat om digitalisering, om automatisering of om robotisering: het bedrijfsleven innoveert volop. Hieraan draagt de onderzoeksgroep zijn steentje bij.

  Of het nu gaat om cyberpesten, mediaopvoeding of om gaming: lector Peter Nikken onderzoekt de rol van (sociale) media vanuit het perspectief van de jeugd.

  Van een tweede leven voor afgedankte windmolens tot fietsen van kunststof: lector Margie Topp en haar team richten zich op de verwerking van kunststoffen.

  Hoe richt je het onderwijs zo in dat alle lerenden optimaal leren? Lector Sui Lin Goei buigt zich met haar team over de vraag hoe we leren inclusief maken.

  Wat is de rol van journalistiek in democratieën? En hoe beïnvloedt het de kwaliteit van (samen)leven? Lector Nico Drok zoekt met zijn team naar antwoorden.

  Liesbeth Rijsdijk en haar team zijn hét kennisplatform voor duurzaam ondernemen: van hergebruik van grondstoffen tot een stuk minder afval en vervuiling.

  Onze arbeidsmarkt staat niet stil én arbeidsverhoudingen veranderen mee. Het lectoraat wil duurzaam vakmanschap met een duurzame economie verbinden.

  Ons onderwijs wordt continu uitgedaagd om positie in te nemen ten aanzien van ICT-innovaties. Onze lector Anneke Smits biedt scholen de nodige handvatten.

  Hoe spreid je risico’s en hoe verbeter je de positie van bedrijven in leveranciersketens? Samen met zijn team buigt lector Michiel Steeman zich hierover.

  Samen met hightechbedrijven kansen creëren én innovatiekracht vergroten: dat is het doel van TechForFuture. Een samenwerking tussen Saxion en Windesheim.

  Goed onderwijs in wetenschap en techniek begint met goede leerkrachten. Binnen TechYourFuture bundelen meerdere hogescholen en universiteiten hun krachten.

  Van RoboWise tot spelend leren: het lectoraat in Almere onderzoekt hoe je het onderwijs kunt verrijken met techniek, kunst, spel én goed schoolleiderschap.

  Contact

  Wil je meer weten over ons onderzoek, onze onderzoekers of projecten? Dat kan! Bel of mail het informatiecentrum.

  Lectoren

  Maak kennis met onze lectoren

  Dr. Nico Drok, lector

  Dr. Nico Drok is lector Media & Civil Society. Thema’s: civiele journalistiek, journalistiek onderwijs in (inter)nationaal perspectief, en jongeren en nieuws.

  Erik Fledderus

  Dr. ir. Erik Fledderus, kwartiermakend lector

  Erik Fledderus is kwartiermakend lector bij het lectoraat Digital Business & Society en doet daarbij onderzoek op het vlak van digitale maatschappij, industriële automatisering, robotisering en mkb’s.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)

  Dr. Sui Lin Goei, lector

  Dr. Sui Lin Goei is lector en doet onderzoek naar het optimaal inrichten van passend onderwijs. Zij werkt ook als universitair docent aan de VU en bij LEARN! Learning Sciences.

  Dr. Liesbeth Hermans, lector

  Dr. Liesbeth Hermans doet onderzoek naar de gevolgen die constructieve journalistiek heeft voor het publiek, het nieuws en voor de brede beroepspraktijk.

  Dr.ir. Marike Hettinga, lector

  De multidisciplinaire (research)achtergrond van onze lector Marike Hettinga is waardevol om structurele inbedding van ICT-innovaties in de zorg te helpen realiseren.

  Dr. Ivo van Hilvoorde, lector

  Dr. Ivo van Hilvoorde is sportfilosoof en lector Bewegen, School en Sport. Hij onderzoekt onder meer de kwaliteit van bewegingsonderwijs en de relatie met de (georganiseerde) sport.

  Dr. Peter Nikken, lector

  Peter Nikken onderzoekt het mediagebruik van kinderen en jongeren in de gedigitaliseerde samenleving en de rol die hun ouders en beroepskrachten daarin spelen.

  Dr. Liesbeth Rijsdijk

  Liesbeth Rijsdijk richt zich als lector Netwerken in een Circulaire Economie op de transitie van een (dominante) lineaire economie naar een circulaire, met oog voor mens en ecologie.

  Dr. ir. Aart Schoonderbeek, associate lector

  Aart Schoonderbeek is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van industriële productieprocessen, met name op het gebied van automatisering en robotica.

  Dr. Anneke Smits, lector

  Dr. Anneke Smits is lector Onderwijsinnovatie en ICT en doet praktijkgericht onderzoek naar onderwijsinnovatie in verbinding met allerlei relevante technologieën.

  Dr. Michiel Steeman, lector

  Doel van Supply Chain Finance-lector Michiel Steeman is om met zijn team zoveel mogelijk onderzoek te doen in samenwerking met alle bedrijven, banken en logistieke dienstverleners.

  portret lector Margie Topp

  Dr. Margie Topp, lector

  Margie Topp is lector Kunststoftechnologie bij Windesheim en gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van composietmaterialen en polymeertechnologie.

  Dr. Jeike Wallinga, lector

  Met haar technisch inzicht als natuurkundige en programmamanagement ervaring combineert Jeike Wallinga haar passie voor duurzaamheid in de rol van lector Energietransitie.

  Nieuws

  Blijf op de hoogte

  2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

  Innoveren met 3D-metaalprinten

  13 maart 2023

  Digitalisering in de zorg

  8 maart 2023

  Social Work studenten spelen digitaliseringsgame

  17 februari 2023

  Veilig online leven, hoe doe je dat?

  15 februari 2023
  Liesbeth-Rijsdijk-Netwerken-in-een-Circulaire-Economie

  Nieuwe lector Liesbeth Rijsdijk geeft invulling aan duurzaamheid in de regio

  10 februari 2023
  banner Netwerken in een Circulaire Economie

  Zo levert Windesheim een bijdrage aan een circulaire economie

  6 februari 2023
  Universiteit Twente

  Matchmaking onderzoek: Windesheim en Universiteit Twente intensiveren samenwerking

  2 februari 2023

  Onderzoekers storten zich op zorgafval: Weggooien? Ons een zorg!

  24 januari 2023
  design team

  Zinvolle gesprekken bij culturele verschillen in dementiezorg

  17 januari 2023
  Publicatie van Windesheim

  3 miljoen euro naar hogeschoolonderzoek: van inclusief opgroeien, 3D-metaalprinten tot human capital-innovatie

  22 december 2022

  INCLU-ZIE: € 1 miljoen voor onderzoek naar inclusief en gezond opgroeien

  22 december 2022

  Inclusief werkgeverschap wordt de norm

  22 december 2022
  Zwolle

  Regio Zwolle Monitor 2022: regio in balans na corona, maar met flinke uitdagingen aan de horizon

  8 december 2022

  Industrieel Additive Manufacturing Metaal: de implementatie van een sleuteltechnologie

  8 december 2022

  Begeleiding naar werk van kwetsbare jongeren met een diploma loont

  1 december 2022
  Events