Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Corporate reputatiemanagement door familiebedrijven

Corporate reputatiemanagement door familiebedrijven

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 januari 2022 - 31 december 2022

Hoe benut je het feit dat je een familiebedrijven offline én online in communicatie en reputatiemanagement?   

Reputatiemanagement

De doelstelling van het onderzoek is om kennis en inzicht te verwerven over het reputatiemanagement van familiebedrijven in de hospitality-sector en dan met name over de manier waarop de unieke (aan de familie gelieerde) identiteit benut kan worden in de communicatie. Daarnaast heeft het onderzoek ten doel familiebedrijven die daarvoor kiezen, praktische handvatten te bieden, zodat zij hun familiale karakter in de communicatie kunnen benutten.

Aanleiding

Tot de 21ste eeuw konden bedrijven (tot op zekere hoogte) zelf bepalen welke informatie over hen naar buiten kwam, in welke mate en via welke kanalen. Door de opkomst van interactieve, digitale communicatieplatformen is deze controle sterk verminderd. Daardoor is de rol van stakeholders verschoven van informatieontvangers naar informatiezenders en -verspreiders. Stakeholders zijn hierdoor enorm belangrijk geworden voor de beeldvorming rondom een bedrijf. Dat geldt niet alleen voor externe stakeholders, maar ook voor interne. Ook eigenaren en werknemers zijn immers op allerlei communicatieplatformen actief. Om te overleven moeten bedrijven hun stakeholders dus niet alleen als consument, maar ook als ambassadeur aan zich weten te binden. Het leveren van kwaliteit is daarvoor weliswaar een belangrijke voorwaarde, maar niet voldoende voor een duurzame relatie met stakeholders. 
Familiebedrijven hebben dankzij hun (soms al generaties lange) connectie met de familie een unieke en onderscheidende identiteit. Dit maakt hen vaak authentiek en geloofwaardig in de ogen van klanten, potentiële arbeidskrachten en andere stakeholders. Toch kiezen lang niet alle bedrijven ervoor deze kans te benutten en zich nadrukkelijk als familiebedrijf te profileren. Bedrijven die dat wel doen, verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze zich profileren. 

Achtergrond

Het midden- en kleinbedrijf is nog ondervertegenwoordigd in zowel het wetenschappelijke onderzoek naar familiebedrijven als het onderzoek naar reputatie. Daarbinnen bleek de gastvrijheidssector om twee redenen erg interessant voor dit onderzoek. Ten eerste is het gebruik van internet een belangrijke trend. Reizigers zoeken, delen en becommentariëren reisverhalen via blogs, online communities (Facebook, Tripadvisor) en sharing sites (Flickr, Youtube). Een slechte review heeft dan ook grote impact. Ten tweede is de gastvrijheidssector bij uitstek de sector waarin de identiteitsoverlap op de werkvloer zichtbaar en voelbaar is voor zowel interne als externe stakeholders. Door het directe contact met gasten en de vaak ruime openingsuren vloeien werk en privéleven in elkaar over. Ook de overeenkomst tussen bedrijfs- en familiale waarden op het gebied van gastvrijheid, veiligheid en hygiëne versterken de overlap tussen bedrijf en familie. Het spanningsveld tussen bedrijfs- en familiebelangen ligt in deze sector dan ook aan de oppervlakte.

Publicaties

  • Wielsma, A. J. (2015). Corporate reputation and the family business. In M. Nordqvist, L. Melin, M. Waldkirch, & G. Kumeto (Eds.), Theoretical Perspectives on Family Businesses (pp. 233-252): Edward Elgar Publishing.
  • Wielsma, A. J., & Brunninge, O. (2019). “Who am I? Who are we?” Understanding the impact of family business identity on the development of individual and family identity in business families. Journal of Family Business Strategy, 10(1), 38-48. 

Meer weten? 

Neem contact op met: Albertha Wielsma, onderzoeker Expertisecentrum Familiebedrijven

Albertha Wielsma(opent in nieuw tabblad)
a.wielsma@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)