Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Familiegesprek als sleutel tot een soepele bedrijfsoverdracht bij boerenfamilies

  • 15 mei 2023
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / Familiegesprek als sleutel tot een soepele bedrijfsoverdracht bij boerenfamilies

Bij een bedrijfsoverdracht denk je misschien als eerst aan de overdracht van aandelen van een beursgenoteerd bedrijf of de snelle verkoop van een bedrijf. Maar de bedrijfsoverdracht bij familiebedrijven is een proces van jaren. Dat geldt zeker voor boerenfamilies. Naast de harde financiële kant speelt bij dit soort familiebedrijven namelijk de sociaal-emotionele kant ook altijd een rol. Voor de harmonie binnen de familie is het daarom goed om vooraf in gesprek te gaan over de verschillende belangen.

Driehoek van belangen

Binnen elke boerenfamilie is er een driehoek van belangen. Namelijk de driehoek tussen de belangen van de ouders als overdragers, de belangen van de kinderen die het bedrijf gaan overnemen en tot slot de belangen van de familieleden die geen rol gaan spelen in het bedrijf. “Het is belangrijk om elkaars verwachtingen, wensen en behoeftes te kennen en te weten om gedoe te voorkomen.” zegt Bart Hoogeboom van het Expertisecentrum Familiebedrijven. De afgelopen 2 jaar deed hij met een team onderzoek naar de zachte kant van de bedrijfsoverdracht binnen agrarische families. De zachte kant gaat over onderwerpen als wonen, werk-privé balans en de relatie tussen de verschillende familieleden.

Werkboek voor familiegesprekken

Het onderzoek leverde een werkboek op voor agrarische families dat een boerengezin kan helpen om juist die gesprekken te voeren over de verschillende belangen die er kunnen spelen. Bart: “Een boerengezin heeft eigenlijk altijd wel een adviseur die de bedrijfsopvolging begeleidt. Maar voor een goed advies, moet je als familie heel goed weten wat je zelf wilt”. Het werkboek helpt die boerengezinnen om hun verschillende belangen te structureren en beter voorbereid met een adviseur in gesprek te gaan. Dat is verstandig vindt Bart: “Families verwachten soms dat de adviseur met oplossingen komt, maar uiteindelijk wil je zelf diegene zijn die de regie op het proces behoudt. Als je zelf meer in controle bent, kan die adviseur veel gerichter aan het werk en krijg je ook betere oplossingen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De spanningen vanuit de verschillende belangen

Elke belanghebbende in het proces van overdacht krijgt te maken met thema’s die tot spanningen kunnen leiden. Een aantal voorbeelden:

De overdrager

De ouder kan te maken krijgen met zijn opvolger die ruimte en kansen nodig heeft om het bedrijf naar zijn hand te zetten. Dat betekent ook ruimte om keuzes en fouten te maken. Bart: “Het gaat hierbij dus niet alleen over samenwerken, maar ook over samen ondernemen”. Uiteindelijk moet de overdrager het bedrijf loslaten. Een thema dat daarmee samenhangt is dat de ouders een gewoon leven willen leiden, nadat ze van het bedrijf afgaan. Daarvoor moet ook een pensioen beschikbaar zijn. Bart: “Als je dit soort zaken niet bespreekt dan kan het op den duur gaan botsen.”

De andere familieleden

De broer en zussen die het bedrijf niet overnemen hebben uiteindelijk ook toch vaak belangen. Zij zien bijvoorbeeld graag dat hun ouders, die hun leven lang hard hebben gewerkt, het goed hebben na de overdracht. Richting hun broer of zus die het bedrijf overneemt zijn er verwachtingen. Ook ten aanzien van het kapitaal dat met een overdracht gemoeid is. Bart: “Bij veel agrarische bedrijven is het rendement vrij laag, maar de liquidatiewaarde hoog. Dat is de waarde die je krijgt wanneer je de grond, boerderij en machines verkoopt. Bij de niet-opvolgende broers en zussen moet er dus een gunfactor zijn richting de opvolgers, maar ook duidelijkheid wat er met het kapitaal gebeurt.”

De opvolgers en de partners

Wat Bart opvalt is dat het traditionele beeld van de agrarische sector eigenlijk helemaal niet meer bestaat en dat de rol van de partner vaak onderbelicht is. De opvolger en partner zijn vaak hoogopgeleide tweeverdieners, waarbij de partner van de agrariër lang niet altijd meer zelf op de boerderij werkt. Dat levert soms spanningen op volgens Bart: “Partners voelen zich niet altijd gekend. Bijvoorbeeld als het gezin het inkomen van de partner gebruikt voor de huishoudelijke uitgaven, waardoor er ruimte is om de inkomsten uit het boerenbedrijf te investeren in het bedrijf. In zo’n geval doet de partner eigenlijk indirect investeringen in het bedrijf, maar dat wordt niet altijd zo gezien.”. Het betekent dat je als agrariër ook meer rekening moet houden met je partner. Bart: “Dat is door de tijd heen wel veranderd. Je kunt niet meer helemaal opgaan In het bedrijf. Je moet meer oog hebben voor de balans en dat is ook wel gezond, denk ik.”

Appels met peren vergelijken

“Wat het onderzoek duidelijk maakt is dat je bij de bedrijfsoverdracht soms juist wel appels met peren moet vergelijken”, stelt Bart. Niet alles is alleen een financieel vraagstuk. Er komt veel meer bij kijken: “Als ouders vind je het belangrijk dat je zoon of dochter een toekomstbestendig bedrijf heeft. Als broer of zus vind je het misschien ook wel belangrijk dat het bedrijf in de familie blijft en dat je het bedrijf kunt bezoeken. Zulke aspecten hebben ook een waarde.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de sociaal-emotionele kant van bedrijfsopvolging. Over een periode van 2 jaar zijn de belangen en behoeftes binnen boerenfamilies in kaart gebracht door middel van interviews. De onderzoekers spraken voor dit onderzoek met 85 personen van 15 verschillende families. Men interviewde zowel de opvolgende partij, de overdrager als hun partners. Ook met een aantal van de broers of zussen is gesproken.
Het onderzoek is uitgevoerd door 8 onderzoekers van Expertisecentrum Familiebedrijven van hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein en het Fries Sociaal Planbureau, in samenwerking met LTO Noord en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Vanuit Windesheim werkten ook Judith van Helvert, Jelle Bouma en Franscina Kant aan het onderzoek. 

De resultaten van het onderzoek dienen als input voor het nieuw op te richten Centrum voor Bedrijfsopvolging binnen agrarische familiebedrijven. Dit centrum gaat families ondersteunen bij de overdracht.
 
Om de familie te ondersteunen en zelfredzamer te maken, stelden de onderzoekers een werkboek samen dat handvatten biedt om open gesprekken te voeren. Gesprekken waarbij alle familieleden zich gehoord en serieus genomen voelen en iedereen weet wat er nodig is om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen.
De digitale versie van het werkboek kun je gratis downloaden via de HBO Kennisbank(opent in nieuw tabblad). Je kunt een hard copy bestellen via familybusiness@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad).
Bekijk hier de digitale versie van het werkboek(opent in nieuw tabblad).
 

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

25 april 2024
Teaser image

‘Sterk aan het Werk’ wint Bridge of Fame Award

25 april 2024
Teaser image

14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

23 april 2024
Teaser image

Ad-opleiding hielp Deborah bij switch van toerisme naar zorg

19 april 2024
Teaser image

Meer impact met onderzoek door samenwerking

18 april 2024