Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Goed bestuur in mkb-familiebedrijven

Goed bestuur in mkb-familiebedrijven

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 januari 2011 - 1 januari 2013

Onze instrumenten bieden ondernemers de mogelijkheid om interne conflicten te minimaliseren, opvolging of overname in goede banen te leiden en het aantrekken van externe (n financiers) makkelijker te maken.

  • Lectoraat: Expertisecentrum Familiebedrijven
  • Betrokken onderzoeker: Judith van Helvert-Beugels, lector
  • Partners: Vereniging Familiebedrijven Nederland (FBNed), Centrum van het Familiebedrijf (CFB), Unie van Zelfstandige Ondernemers in België (UNIZO), Hogeschool-Universiteit Brussel
  • Opdrachtgever: Ministerie van OC&W – RAAK subsidie
     

Het onderzoek

Ondernemers willen continuïteit en waar mogelijk groei. Er komt veel op hen af. De economische situatie, concurrentie, innovaties en personeelsaangelegenheden zijn slechts een paar voorbeelden. Bij familiebedrijven spelen daarnaast ook nog specifieke zaken. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsopvolging of mogelijke conflicten tussen familiebelang en bedrijfsbelang. 

Instrumenten van ‘goed bestuur’ bieden deze ondernemers de mogelijkheid om interne conflicten te minimaliseren, opvolging of overname te ondersteunen en in goede banen te leiden en het aantrekken van externe financiers makkelijker te maken. Daarnaast bied het de gelegenheid om getalenteerde 'buitenstaanders' bij het bedrijf te betrekken. Externen kunnen familiebedrijven niet alleen versterken door hun netwerk, specifieke kennis en ervaring, maar zij kunnen ook een wezenlijke rol spelen bij de ondersteuning van de strategische besluitvorming. Hoe kunnen familiebedrijven deze externe kennis en expertise het beste in huis halen? Hoe regel je effectieve ondersteuning op een manier die past bij de identiteit en cultuur van een familiebedrijf? En hoe zorg je ervoor dat dit een structurele plek krijgt?

Raad van Advies en Familiestatuut

Samen met 17 familiebedrijven onderzochten we in welke mate instrumenten van ‘goed bestuur’ (zoals een raad van advies, raad van commissarissen, een stichting administratiekantoor of een familiestatuut) een positieve bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf. Afhankelijk van de keuze en de doelstelling van het bedrijf, werd een raad van advies of een ander instrument van ‘goed bestuur’ opgezet en ingericht. Hierbij maakten we gebruik van ervaringen van een aantal familiebedrijven in België.
Het onderzoek bood adviezen, best practices en instrumenten waarmee familiebedrijven de bestuursstructuur kunnen versterken. Vooral familiebedrijven, maar ook andere mkb-bedrijven kunnen baat hebben bij dit onderzoek.

Publicatie

Bekijk hier de publicatie(opent in nieuw tabblad) die we maakten naar aanleiding van ons onderzoek.

Meer weten? 

Neem contact op met: Judith van helvert-Beugels, lector Expertisecentrum Familiebedrijven

Judith van Helvert-Beugels
jmc.van.helvert@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)