Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onze missie, visie en ambities

Banner image

Onze missie

Bij hogeschool Windesheim staat de mens centraal. Dit betekent dat Windesheim staat voor samen leren, ontwikkelen en innoveren door praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Medewerkers en studenten van Windesheim leveren in samenwerking met professionals van bedrijven en instellingen een actieve bijdrage aan een betere wereld.

Onze visie

Hogeschool Windesheim is aanjager van een ambitieus en nieuwsgierig netwerk van studenten, medewerkers, alumni en professionals van bedrijven en instellingen. Met elkaar spelen we actief in op ontwikkelingen in de maatschappij, anticiperen we continu op kansen op de arbeidsmarkt en creëren deze ook. We hebben aandacht voor elkaar en voor ieders behoeften en mogelijkheden. We stimuleren jou om je een leven lang te ontwikkelen op een manier die bij je past. Zo haal je het beste uit jezelf, leren we samen en dragen we bij aan een inclusieve en duurzame samenleving.

Bekijk de infographic

Instellingsplan Dichterbij

In het instellingsplan is te lezen waaraan Hogeschool Windesheim de komende jaren wil werken. Wij zijn experts op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar wat willen we ermee bereiken? Wat willen we betekenen voor onze studenten, alumni, medewerkers en samenwerkingspartners? Een gids voor de komende jaren. Onze koers naar 2028, met als rode draad: 'Dichterbij'.

Lees het Instellingsplan '23-'28

Drie ambities in samenhang

In het instellingsplan vertalen we de missie en visie van Windesheim in drie ambities voor de komende jaren.

  • Met onze ambitie 'Dichter bij de wereld: samen transities versnellen' dragen we bij aan een betere wereld.
  • Met onze ambitie 'Dichter bij elkaar: welzijn en kwaliteit door open leercultuur' richten we ons op het welzijn van studenten en medewerkers, verankeren we inclusie in- en extern en verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek.
  • Met onze ambitie 'Dichter bij jezelf: leven lang ontwikkelen' zorgen we ervoor dat studenten en medewerkers zelf de regie kunnen nemen om goed toegerust hun plaats binnen en buiten Windesheim in te nemen. De mens in ontwikkeling is hier het uitgangspunt.

Ambities realiseren is iets dat we samen doen. Dus: gezamenlijk werken aan transities, samen een open leercultuur in stand houden en waar wenselijk samen leren en ontwikkelen. Pas dan komen we echt verder.

De drie ambities zijn niet los van elkaar te zien. Dichter bij de wereld geeft richting aan de andere twee ambities. Dichter bij elkaar (met name het aspect welzijn) maakt dat dichter bij jezelf komen gemakkelijker gaat: als je goed in je vel zit, gaan leren, ontwikkelen en innoveren gemakkelijker. En dichter bij jezelf zorgt ervoor dat je meer voor elkaar en voor de wereld kunt betekenen.