Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onze missie en ambities

  De missie van onze hogeschool is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardevolle professionals en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

  We durven te vernieuwen, het bestaande ter discussie te stellen en zijn nieuwsgierig hoe het beter kan. We delen onze kennis en zijn gericht op samenwerking. We hebben oog voor elkaar en zijn betrokken op de samenleving.

  We zien het als onze maatschappelijk opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op onze hogeschool hoger onderwijs te volgen. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd. Elke student met talent verdient de kans zich ten volste te ontwikkelen.

  Bekijk de poster van de Strategische Koers 2017 - 2022

  Ambities

  Onze missie en maatschappelijke opdracht vertalen zich in drie ambities:

  1. Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is;
  2. Het onderzoek op onze hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving;
  3. We verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen.

  Ondertussen werken we dagelijks aan de onderwijskwaliteit, ons onderzoek en onze dienstverlening. Wij realiseren onze ambities stapsgewijs, en in samenspraak met studenten, medewerkers, werkveld en andere externe betrokkenen.