Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Leiderschap

Banner image

Advies over een maatwerk- of incompany traject?

Neem contact op met Gijs Jan van Heusden
Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen van leiderschap

Soms verandert de omgeving sneller dan jouw medewerkers zich realiseren. Hoe zorg je dat iedereen in het bedrijf zijn talenten kan inzetten en voldoende wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen? En voor wie is dit eigenlijk het vraagstuk: de directie, het MT, de HR-afdeling of ook de medewerkers zelf? 

In deze thema's op het gebied van leiderschap en ontwikkeling zijn wij thuis. We ontwikkelen naar behoefte van de managers of medewerkers van jouw bedrijf een maatwerktraject dat precies past bij hun ontwikkelingsvraag. Het kan bijvoorbeeld een traject zijn waarin directie en managers samen een nieuwe stijl van leidinggeven ontwikkelen, passend bij de context van het bedrijf. Of een traject waarin teamleiders of medewerkers hun persoonlijk leiderschap onderzoeken en ontplooien.

Deeltijdstudent bij een lesbord
Voor wie?

Voor wie?

Maatwerkopdrachten doen we vooral voor grotere organisaties, in uiteenlopende sectoren. In deze trajecten ondersteunen en begeleiden wij directies, managers, HR-adviseurs en medewerkers. Dat kan zijn als adviseur, trainer, docent of als procesbegeleider van veranderingen. 

 

Waar?

Maatwerktrajecten kunnen zowel bij jou op locatie worden georganiseerd als bij ons op Windesheim. Wil je je eigen organisatie gebruiken als plek om te leren? Of is het juist goed om even met de groep weg te zijn van de dagelijkse hectiek? Wij nemen je overwegingen mee in ons voorstel voor een ontwikkelingstraject voor jouw organisatie. Soms verzorgen we ook maatwerktrajecten op bijzondere externe locaties.
 

Onze aanpak

Onze aanpak in 5 stappen

 1. Gesprek
  Als organisatie heb je een leervraag? Neem contact met ons op, onze accountmanager komt graag bij jullie voor een persoonlijk gesprek. Samen maken we helder wat de precieze leervraag is.
 2. Voorstel
  Wij werken een voorstel uit met daarin een programma, de financiële investering en de tijdsinvestering die de scholing of ontwikkeling vraagt van de deelnemers.   
 3. Voortraject
  Na afstemming en accordering van het voorstel werken we samen de details uit. En we geven aan hoe de deelnemers zich kunnen voorbereiden op de opleiding. De planning en de inzet van de juiste trainers, coaches en docenten doen we ook in deze fase.  
 4. Opleiding
  Nu start het opleidingstraject. Het programma is zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse werksituatie van de deelnemers. Wat ze leren kunnen ze op deze manier direct toepassen in de praktijk.
 5. Evaluatie
  De borging van de leerstof vinden we heel belangrijk. Na afloop van de opleiding evalueren we: brengen de deelnemers het geleerde in de praktijk? Zijn er verbeteringen zichtbaar?
Mogelijkheden Vragen? Neem contact op

Neem eens een kijkje bij onze opleidingen op het gebied van Leiderschap. Deze opleidingen kunnen wij ook op maat en Incompany verzorgen.

Wil je eens in gesprek over de mogelijkheid van een incompany leiderschapstraject voor jouw organisatie? Stuur een e-mail naar Gijs Jan van Heusden(opent in nieuw tabblad).

Zoek je een leiderschapstraject specifiek voor schoolleiders? Stuur een e-mail naar Jurrian Bijsterbosch(opent in nieuw tabblad). Of lees verder over de mogelijkheden op onze pagina voor het onderwijs.

In gesprek?

Alle gebieden waarop wij maatwerk en incompany verzorgen

Bewegen en sport     Coaching en Supervisie      Economie, Management en Recht      Gezondheid en Welzijn       Leiderschap  Logistiek     Onderwijs      Techniek en ICT         Theologie en Levensbeschouwing

Ervaringen van bedrijven

Lees de ervaringen van bedrijven die een incompany leiderschapstraject hebben afgenomen van Hogeschool Windesheim.

Teaser image

''Er is een mooie basis gecreëerd om verder te professionaliseren''