Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Regionale inbedding van familiebedrijven

Regionale inbedding van familiebedrijven

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 januari 2023 - 31 december 2023

Benutten familiebedrijven hun lokale informele netwerken voldoende? En hoe kunnen ze meer uit het formele netwerk halen?  

Het onderzoek

Het Expertisecentrum Familiebedrijven doet onderzoek naar de inbedding van familiebedrijven in hun omgeving. Daarbij willen we met onze kennis de verbinding aanjagen tussen het regionale netwerk en familiebedrijven.  
Familiebedrijven hebben vaak sterke banden met de omgeving. Zo zijn ze bijvoorbeeld leverancier, dienstverlener, werkgever, investeerder of weldoener. Deze banden lopen niet alleen via het bedrijf maar ook via de familie. Omdat zowel de familie als het bedrijf geworteld is in de omgeving, zijn familiebedrijven hokvaster dan andere bedrijven. Hierdoor hebben ze niet alleen oog voor de ontwikkeling van het bedrijf, maar zijn ze ook extra betrokken bij de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Ook spelen ze vaak een actieve rol in het lokale en regionale verenigingsleven.

Er is nog weinig bekend over hoe de netwerken van familiebedrijven functioneren en wat de belangrijkste verschillen zijn met netwerken van niet-familiebedrijven. Waarschijnlijk groeien de netwerken rond familiebedrijven vooral organisch. Er is vertrouwen en wederzijds begrip doordat het netwerk gemeenschappelijke waarden deelt. De relaties zijn meestal langdurig en wederkerig, in plaats van eenmalig. Tegelijkertijd kunnen deze sterke informele netwerken ten koste gaan van de banden met partijen die meer op afstand staan. Denk bijvoorbeeld aan overheidsorganisaties, kennisinstellingen, brancheorganisaties en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Terwijl zij juist van strategisch belang zijn voor de aanvoer van nieuwe kennis, contacten en middelen voor het familiebedrijf.

Doel

Een belangrijke vraag is of familiebedrijven de bestaande informele (en organisch gegroeide) netwerken voldoende benutten. Daarnaast belichten we de andere kant van de medaille, namelijk: hoe kunnen familiebedrijven meer profiteren van de kennis, middelen en capaciteit bij kennisinstellingen, brancheorganisaties, overheden en andere organisaties? Ook willen we de (beleids)aandacht bij deze organisaties voor familiebedrijven vergroten. Bijvoorbeeld door maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering en duurzaamheid te verbinden met specifieke uitdagingen voor het familiebedrijf zoals opvolging en (bij)scholing.

Samenwerking

Op dit thema werken we samen met familiebedrijven in Oost-Nederland, provinciale en lokale overheden, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen en andere organisaties die zich op de regionale economie richten. Lopende projecten en activiteiten op dit thema zijn onze jaarlijkse bijdrage aan de Regio Zwolle Monitor, ons project over het Europese mkb-beleid en analyses over de rol van familiebedrijven in de regionale economie. 

Publicaties

Meer weten? 

Neem contact op met Bart Hoogeboom, onderzoeker Expertisecentrum Familiebedrijven

Bart Hoogeboom(opent in nieuw tabblad)
b.hoogeboom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)