Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onderzoeksvenster Toekomstgericht en duurzaam ondernemen

  Banner image
  Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Toekomstgericht en duurzaam ondernemen
  Inleiding

  Onderzoek dat VERgroent

  Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan zien wij ons – als burgers, overheid en bedrijfsleven – genoodzaakt om onze samenleving duurzamer in te richten en de omslag naar een circulaire economie te versnellen. Dit is ook de ambitie van onze hogeschool: zorgvuldig(er) omgaan met grondstoffen en bescherming van onze leefomgeving. Dat vraagt niet alleen om innovatieve en slimme technologische kennis, maar ook om aanpassing van bestaande economische kaders, huidige productievormen en van allerlei strategische businessmodellen. De wil is er, maar de praktijk is soms weerbarstig.

  Wij kijken VERder

  Praktijkonderzoek kan helpen bij een kentering: binnen familiebedrijven, mkb’s tot multinationals. Zo moeten familiebedrijven naast vraagstukken rondom bedrijfsopvolging en goed bestuur als familie ook besluiten nemen over de verduurzaming van hun bedrijf. En zien ondernemers zich soms geconfronteerd met belemmerende wetgeving binnen hun bedrijfstak. Dat vraagt om deskundigheid, die niet altijd binnen de eigen familie voorhanden is. Bij middelgrote en grote bedrijven spelen soortgelijke vraagstukken. Hoe kun je in de logistieke keten nagaan of toeleveranciers duurzaam produceren? Blockchain en big data kunnen daar meer inzicht in geven.

  Het opzetten van een circulaire bedrijfsvoering, waarin afval hergebruikt wordt als grondstof is een ander thema waar veel bedrijven mee worstelen. Hoe recycle je bijvoorbeeld composiet uit rotorbladen van windturbines? En hoe doe je dat op een manier waarbij het verdienmodel en de technologische innovatie niet haaks op elkaar staan, maar elkaar juist versterken?

  Onze lectoraten binnen dit venster

  Ons onderzoek: van duurzaam tot circulair

  Onderzoekers van hogeschool Windesheim buigen zich over deze vraagstukken vanuit diverse onderzoekdisciplines. Samen met partners uit het werkveld. Dit vertaalt zich in concrete oplossingen voor het bedrijfsleven, de overheid en industrie. Oplossingen die de leefbaarheid van onze directe woon-, werk- en leeromgeving (op termijn) verbeteren. En nieuwe economische kansen bieden.

  Of het nu gaat om digitalisering, om automatisering of om robotisering: het bedrijfsleven innoveert volop. Hieraan draagt de onderzoeksgroep zijn steentje bij.

  Een aanpak ontwikkelen voor hoe je energie bespaart én schone energie inzet in de gebouwde omgeving: dé onderzoeksopdracht van onze lector Jeike Wallinga.

  Met kennis en inzichten uit onderzoek wil het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven de ondernemende kracht in familiebedrijven versterken. Voor dit thema zetten lector Judith van Helvert en haar team zich volop in.

  Hét innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Hier initiëren en faciliteren diverse partners businessdriven kennisontwikkeling.

  De kloof overbruggen tussen ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorg: daar staat het lectoraat onder leiding van Marike Hettinga voor.

  Van een tweede leven voor afgedankte windmolens tot fietsen van kunststof: lector Margie Topp en haar team richten zich op de verwerking van kunststoffen.

  In een continu veranderende arbeidsmarkt ben je nooit uitgeleerd en is een leven lang ontwikkelen troef. Lector Menno Vos onderzoekt wat daarvoor nodig is.

  Liesbeth Rijsdijk en haar team zijn hét kennisplatform voor duurzaam ondernemen: van hergebruik van grondstoffen tot een stuk minder afval en vervuiling.

  Hoe maak je van verschillen tussen mensen een meerwaarde in organisaties en samenwerkingsverbanden? Dat onderzoekt lector Joost van der Weide samen met zijn team.

  Hoe spreid je risico’s en hoe verbeter je de positie van bedrijven in leveranciersketens? Samen met zijn team buigt lector Michiel Steeman zich hierover.

  Samen met hightechbedrijven kansen creëren én innovatiekracht vergroten: dat is het doel van TechForFuture. Een samenwerking tussen Saxion en Windesheim.

  Hoe vergroot je de veerkracht van bewoners en ondernemers in de wijk? Hoe creëer je meer eenheid tussen de gebouwde en de beleefde stad? Het lectoraat Urban Innovation gaat hiermee aan de slag.

  Contact

  Wil je meer weten over ons onderzoek, onze onderzoekers of projecten? Dat kan! Bel of mail het informatiecentrum.

  Lectoren

  Maak kennis met onze lectoren

  Teaser image

  Dr. ir. Erik Fledderus, lector

  Erik Fledderus is lector bij het lectoraat Digital Business & Society en doet daarbij onderzoek op het vlak van Industriële Automatisering & Robotica, digitalisering in het mkb en de maatschappij.

  Teaser image

  Dr. Judith van Helvert-Beugels, lector

  Judith van Helvert richt zich op strategieontwikkeling, governance en bedrijfsovername bij familiebedrijven. In 2018 promoveerde ze op het thema ‘Raden van Advies bij familiebedrijven’.

  Teaser image

  Dr.ir. Marike Hettinga, lector

  De multidisciplinaire (research)achtergrond van onze lector Marike Hettinga is waardevol om structurele inbedding van ICT-innovaties in de zorg te helpen realiseren.

  Teaser image

  Dr. Liesbeth Rijsdijk, lector

  Liesbeth Rijsdijk richt zich als lector Netwerken in een Circulaire Economie op de transitie van een (dominante) lineaire economie naar een circulaire, met oog voor mens en ecologie.

  Teaser image

  Dr. Michiel Steeman, lector

  Doel van Supply Chain Finance-lector Michiel Steeman is om met zijn team zoveel mogelijk onderzoek te doen in samenwerking met alle bedrijven, banken en logistieke dienstverleners.

  Teaser image

  Dr. Margie Topp, lector

  Margie Topp is lector Kunststoftechnologie bij Windesheim en gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van composietmaterialen en polymeertechnologie.

  Teaser image

  Dr. Evert-Jan Velzing, lector

  Samen met onderzoekers en studenten werkt Evert-Jan als lector Urban Innovation aan inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. Doel is de economische, sociale en ecologische verbanden te versterken.

  Teaser image

  Dr. Menno Vos, lector

  Menno Vos is lector Leven Lang Ontwikkelen. Zijn onderzoek richt zich op hoe organisaties hun werknemers kunnen stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

  Teaser image

  Dr. Jeike Wallinga, lector

  Met haar technisch inzicht als natuurkundige en uitgebreide ervaring in programmamanagement combineert Jeike Wallinga bij Windesheim haar passie voor duurzaamheid in de rol van lector Energietransitie

  Projecten uit het lectoraat Area Development

  Na 10 jaar succesvol onderzoek te hebben verricht, is het lectoraat Area Development gestopt. De lopende projecten worden nog afgerond. Binnen die projecten vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar gebiedsontwikkeling, bouw, mobiliteit en logistiek in regionale netwerken.

  Nieuws

  Blijf op de hoogte

  Teaser image

  Freshbrainsweek

  15 mei 2024
  Teaser image

  Kennisevent over personeelstekort in de zorg

  8 mei 2024
  Teaser image

  Flevoland Monitor 2024: krapte vraagt om keuzes in de regio

  25 april 2024
  Teaser image

  14 miljard aan potentie voor mkb beschikbaar

  23 april 2024
  Teaser image

  Meer impact met onderzoek door samenwerking

  18 april 2024
  Teaser image

  Persoonsgerichte zorg ondanks oplopende druk bij zorgaanbieders

  5 april 2024
  Teaser image

  Technologische kansen benutten door samenwerking in de logistieke sector

  26 maart 2024
  Teaser image

  Familiebedrijven in Overijssel goed voor 218.000 banen

  13 maart 2024
  Teaser image

  Impactcafé: de circulaire economie kan óók inspireren

  13 maart 2024
  Teaser image

  Economische veerkracht van vrouwen

  8 maart 2024
  Teaser image

  Marlies Rekkers promoveert op onderzoek naar lichaamsbeleving

  16 februari 2024
  Teaser image

  Hordelopen in duurzame zorg

  8 februari 2024
  Teaser image

  Test met hergebruikt composiet bij de campus

  1 februari 2024
  Teaser image

  Leidinggeven aan lerende scholen: de beste scholing is in huis

  12 januari 2024
  Teaser image

  Kenniswerkplaats zet in op meer begrip voor onbegrepen gedrag

  8 december 2023
  Events