Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onderzoeksvenster Toekomstgericht en duurzaam ondernemen

  Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Toekomstgericht en duurzaam ondernemen
  Inleiding

  Onderzoek dat VERgroent

  Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan zien wij ons – als burgers, overheid en bedrijfsleven – genoodzaakt om onze samenleving duurzamer in te richten en de omslag naar een circulaire economie te versnellen. Dit is ook de ambitie van onze hogeschool: zorgvuldig(er) omgaan met grondstoffen en bescherming van onze leefomgeving. Dat vraagt niet alleen om innovatieve en slimme technologische kennis, maar ook om aanpassing van bestaande economische kaders, huidige productievormen en van allerlei strategische businessmodellen. De wil is er, maar de praktijk is soms weerbarstig.

  Wij kijken VERder

  Praktijkonderzoek kan helpen bij een kentering: binnen familiebedrijven, mkb’s tot multinationals. Zo moeten familiebedrijven naast vraagstukken rondom bedrijfsopvolging en goed bestuur als familie ook besluiten nemen over de verduurzaming van hun bedrijf. En zien ondernemers zich soms geconfronteerd met belemmerende wetgeving binnen hun bedrijfstak. Dat vraagt om deskundigheid, die niet altijd binnen de eigen familie voorhanden is. Bij middelgrote en grote bedrijven spelen soortgelijke vraagstukken. Hoe kun je in de logistieke keten nagaan of toeleveranciers duurzaam produceren? Blockchain en big data kunnen daar meer inzicht in geven.

  Het opzetten van een circulaire bedrijfsvoering, waarin afval hergebruikt wordt als grondstof is een ander thema waar veel bedrijven mee worstelen. Hoe recycle je bijvoorbeeld composiet uit rotorbladen van windturbines? En hoe doe je dat op een manier waarbij het verdienmodel en de technologische innovatie niet haaks op elkaar staan, maar elkaar juist versterken?

  Onze lectoraten binnen dit venster

  Ons onderzoek: van duurzaam tot circulair

  Onderzoekers van hogeschool Windesheim buigen zich over deze vraagstukken vanuit diverse onderzoekdisciplines. Samen met partners uit het werkveld. Dit vertaalt zich in concrete oplossingen voor het bedrijfsleven, de overheid en industrie. Oplossingen die de leefbaarheid van onze directe woon-, werk- en leeromgeving (op termijn) verbeteren. En nieuwe economische kansen bieden.

  Een aanpak ontwikkelen voor hoe je energie bespaart én schone energie inzet in de gebouwde omgeving: dé onderzoeksopdracht van onze lector Jeike Wallinga.

  Met kennis en inzichten uit onderzoek wil het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven de ondernemende kracht in familiebedrijven versterken. Voor dit thema zetten lector Judith van Helvert en haar team zich volop in.

  Hét innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Hier initiëren en faciliteren diverse partners businessdriven kennisontwikkeling.

  De kloof overbruggen tussen ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorg: daar staat het lectoraat onder leiding van Marike Hettinga voor.

  Of het nu gaat om digitalisering, om automatisering of om robotisering: het bedrijfsleven innoveert volop. Hieraan draagt de onderzoeksgroep zijn steentje bij.

  Van een tweede leven voor afgedankte windmolens tot fietsen van kunststof: lector Margie Topp en haar team richten zich op de verwerking van kunststoffen.

  In een continu veranderende arbeidsmarkt ben je nooit uitgeleerd en is een leven lang ontwikkelen troef. Lector Menno Vos onderzoekt wat daarvoor nodig is.

  Liesbeth Rijsdijk en haar team zijn hét kennisplatform voor duurzaam ondernemen: van hergebruik van grondstoffen tot een stuk minder afval en vervuiling.

  Onze arbeidsmarkt staat niet stil én arbeidsverhoudingen veranderen mee. Het lectoraat wil duurzaam vakmanschap met een duurzame economie verbinden.

  Hoe maak je van verschillen tussen mensen een meerwaarde in organisaties en samenwerkingsverbanden? Dat onderzoekt lector Sjiera de Vries samen met haar team.

  Hoe spreid je risico’s en hoe verbeter je de positie van bedrijven in leveranciersketens? Samen met zijn team buigt lector Michiel Steeman zich hierover.

  Samen met hightechbedrijven kansen creëren én innovatiekracht vergroten: dat is het doel van TechForFuture. Een samenwerking tussen Saxion en Windesheim.

  Hoe vergroot je de veerkracht van bewoners en ondernemers in de wijk? Hoe creëer je meer eenheid tussen de gebouwde en de beleefde stad? Het lectoraat Urban Innovation gaat hiermee aan de slag.

  Contact

  Wil je meer weten over ons onderzoek, onze onderzoekers of projecten? Dat kan! Bel of mail het informatiecentrum.

  Lectoren

  Maak kennis met onze lectoren

  Erik Fledderus

  Dr. ir. Erik Fledderus, kwartiermakend lector

  Erik Fledderus is kwartiermakend lector bij het lectoraat Digital Business & Society en doet daarbij onderzoek op het vlak van digitale maatschappij, industriële automatisering, robotisering en mkb’s.

  LinkedIn (opent in nieuw tabblad)

  Dr. Judith van Helvert-Beugels, lector

  Judith van Helvert richt zich op strategieontwikkeling, governance en bedrijfsovername bij familiebedrijven. In 2018 promoveerde ze op het thema ‘Raden van Advies bij familiebedrijven’.

  Dr.ir. Marike Hettinga, lector

  De multidisciplinaire (research)achtergrond van onze lector Marike Hettinga is waardevol om structurele inbedding van ICT-innovaties in de zorg te helpen realiseren.

  Dr. Liesbeth Rijsdijk

  Liesbeth Rijsdijk richt zich als lector Netwerken in een Circulaire Economie op de transitie van een (dominante) lineaire economie naar een circulaire, met oog voor mens en ecologie.

  Dr. ir. Aart Schoonderbeek, associate lector

  Aart Schoonderbeek is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van industriële productieprocessen, met name op het gebied van automatisering en robotica.

  Dr. Michiel Steeman, lector

  Doel van Supply Chain Finance-lector Michiel Steeman is om met zijn team zoveel mogelijk onderzoek te doen in samenwerking met alle bedrijven, banken en logistieke dienstverleners.

  portret lector Margie Topp

  Dr. Margie Topp, lector

  Margie Topp is lector Kunststoftechnologie bij Windesheim en gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van composietmaterialen en polymeertechnologie.

  Dr. Menno Vos, lector

  Menno Vos is lector Leven Lang Ontwikkelen. Zijn onderzoek richt zich op hoe organisaties hun werknemers kunnen stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.

  Dr. Sjiera de Vries, lector

  Lector Sjiera de Vries onderzoekt hoe organisaties en samenwerkingsverbanden optimaal en duurzaam kunnen werken door verschillen te benutten en te zorgen voor een inclusieve werkomgeving.

  Dr. Jeike Wallinga, lector

  Met haar technisch inzicht als natuurkundige en programmamanagement ervaring combineert Jeike Wallinga haar passie voor duurzaamheid in de rol van lector Energietransitie.

  Projecten uit het lectoraat Area Development

  Na 10 jaar succesvol onderzoek te hebben verricht, is het lectoraat Area Development gestopt. De lopende projecten worden nog afgerond. Binnen die projecten vindt praktijkgericht onderzoek plaats naar gebiedsontwikkeling, bouw, mobiliteit en logistiek in regionale netwerken.

  Nieuws

  Blijf op de hoogte

  2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

  Innoveren met 3D-metaalprinten

  13 maart 2023

  Digitalisering in de zorg

  8 maart 2023

  Social Work studenten spelen digitaliseringsgame

  17 februari 2023

  Veilig online leven, hoe doe je dat?

  15 februari 2023
  Liesbeth-Rijsdijk-Netwerken-in-een-Circulaire-Economie

  Nieuwe lector Liesbeth Rijsdijk geeft invulling aan duurzaamheid in de regio

  10 februari 2023
  banner Netwerken in een Circulaire Economie

  Zo levert Windesheim een bijdrage aan een circulaire economie

  6 februari 2023
  Universiteit Twente

  Matchmaking onderzoek: Windesheim en Universiteit Twente intensiveren samenwerking

  2 februari 2023

  Onderzoekers storten zich op zorgafval: Weggooien? Ons een zorg!

  24 januari 2023
  design team

  Zinvolle gesprekken bij culturele verschillen in dementiezorg

  17 januari 2023
  Publicatie van Windesheim

  3 miljoen euro naar hogeschoolonderzoek: van inclusief opgroeien, 3D-metaalprinten tot human capital-innovatie

  22 december 2022

  INCLU-ZIE: € 1 miljoen voor onderzoek naar inclusief en gezond opgroeien

  22 december 2022

  Inclusief werkgeverschap wordt de norm

  22 december 2022
  Zwolle

  Regio Zwolle Monitor 2022: regio in balans na corona, maar met flinke uitdagingen aan de horizon

  8 december 2022

  Industrieel Additive Manufacturing Metaal: de implementatie van een sleuteltechnologie

  8 december 2022

  Begeleiding naar werk van kwetsbare jongeren met een diploma loont

  1 december 2022
  Events