Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Theologie en Levensbeschouwing

Banner image

Advies over een maatwerk- of incompany traject?

Neem contact op met Karel Lichtendonk
Samen bezig met zingevingsvraagstukken

Samen bezig met zingevingsvraagstukken

Omzien naar elkaar. Een sleutelbegrip voor professionals die bezig zijn met zingeving, in een kerkelijke omgeving of anderszins. Hoe zie je om naar de kwetsbaren in de samenleving? En hoe neem je jezelf daarbij mee? Heb jij de behoefte om je met je team hier verder in te ontwikkelen? Dan biedt een maatwerktraject onder onze begeleiding je allerlei mogelijkheden. We gaan in op jullie ontwikkelingsvragen op theologisch of levensbeschouwelijk gebied.

Denk bijvoorbeeld aan een scholingstraject voor je team op het gebied van presentie, naar de theorie van Andries Baart, waarin jullie leren hoe je professioneel bij en naast mensen kunt staan, ook als niet al hun problemen op te lossen zijn. Of een traject waarin een team van godsdienstleraren samen hun verbindende waarden opdiepen en daarna uitwerken hoe ze dat concreet kunnen maken in hun onderwijs. Ook de jaarlijkse nascholing tot kerkelijk werker die we samen met CHE voor de PKN verzorgen is een goed voorbeeld van een Incompanytraject. 

Drie studenten zitten buiten op een bankje in Zwolle
Voor wie?

Voor wie?

Incompany en maatwerkopdrachten doen we voor o.a. kerkelijke organisaties, scholen en hulpverleningsorganisaties. In deze trajecten ondersteunen wij groepen kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, docenten, pioniers. Je kunt ons inzetten in de rol van begeleider, trainer, intervisor, supervisor. Ook voor individuele begeleiding kun je bij ons terecht.

 

Waar?

Een maatwerk- of incompanytraject kan zowel bij jou op locatie worden georganiseerd als bij ons op Windesheim. Wil je jullie werk- of ontmoetingsplek gebruiken als plek om te leren en ontwikkelen? Of is het juist goed om even met zijn allen weg te zijn van de dagelijkse praktijk? Wij nemen je overwegingen mee in ons voorstel voor een leertraject voor jouw organisatie.

 

Aanpak in 5 stappen

Onze aanpak in 5 stappen

 1. Gesprek
  Je hebt een opleidingsvraag. Neem contact met ons op, onze accountmanager komt bij jullie voor een persoonlijk gesprek. Samen maken we helder wat de precieze leervraag is.
 2. Voorstel
  Wij werken een voorstel uit met daarin een programma, de financiële investering en de tijdsinvestering die de scholing vraagt van de deelnemers.   
 3. Voortraject
  Na afstemming en accordering van het voorstel werken we samen de details uit. En we geven aan hoe de deelnemers zich kunnen voorbereiden op de opleiding. De planning en de inzet van de juiste trainers en docenten doen we ook in deze fase.  
 4. Opleiding
  Nu start het opleidingstraject. Het programma is zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse werksituatie van de deelnemers. Wat ze leren kunnen ze op deze manier direct toepassen in de praktijk.
 5. Evaluatie
  De borging van de leerstof vinden we heel belangrijk. Na afloop van de opleiding evalueren we: brengen de deelnemers het geleerde in de praktijk? Zijn er verbeteringen zichtbaar? Indien gewenst voeren we een effectmeting uit.
Wat is er mogelijk?

Neem eens een kijkje bij onze opleidingen op het gebied van Theologie en Levensbeschouwing. Deze opleidingen kunnen wij ook op maat en incompany verzorgen.

Wil je eens in gesprek over de mogelijkheid van een maatwerktraject voor jouw organisatie? Neem contact op met Karel Lichtendonk. (opent in nieuw tabblad)

Vragen? Neem contact op

In gesprek?

Alle gebieden waarop wij maatwerk en incompany verzorgen

Bewegen en sport     Coaching en Supervisie      Economie, Management en Recht      Gezondheid en Welzijn       Leiderschap   Logistiek    Onderwijs       Techniek en ICT         Theologie en Levensbeschouwing