Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Raad van advies: meerwaarde voor mkb-familiebedrijf

Raad van advies: meerwaarde voor mkb-familiebedrijf

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 januari 2016 - 1 januari 2018

We hebben een evaluatie-instrument ontwikkeld die analyseert hoe een Raad van Advies bij een mkb-bedrijf het doet én verbeterstappen suggereert.

Het onderzoek

Hoe functioneert een raad van advies (RvA) bij mkb-familiebedrijven? En welke ondersteuning biedt een RvA hen op strategisch vlak? Dat is wat het lectoraat Familiebedrijven onderzocht, samen met een aantal mkb-familiebedrijven en een groot aantal partners. Voor dit onderzoek kreeg het lectoraat een RAAK-MKB-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Een toenemend aantal mkb-familiebedrijven zet stappen op het gebied van goed bestuur. Zij doen dit veelal omdat zij zich zorgen maken over continuïteit. Familiebedrijven willen daarbij over het algemeen geen formele raad van commissarissen, maar liever een niet-formele RvA. Aan dit onderzoeksproject ligt dan ook de vraag van mkb-familiebedrijven ten grondslag, namelijk: ‘Hoe kan de RvA zo functioneren, dat de adviesfunctie goed kan worden uitgeoefend? En daarmee grote meerwaarde heeft op strategisch vlak?’ 
Belangrijk daarbij is dat dit strategische vlak zowel de bedrijfsstrategie als de familiestrategie omvat. Want in tegenstelling tot ‘gewone’ bedrijven, lopen belangen en doelstellingen van familie, eigenaren en bedrijf door elkaar. Bovendien zijn ze vaak conflicterend. Dit specifieke karakter van het familiebedrijf speelt naar verwachting een belangrijke rol in het functioneren (of gebruiken) van de RvA. 

Resultaten

Het belangrijkste resultaat voor het werkveld is een evaluatie-instrument voor mkb-familiebedrijven. Daarmee kunnen zij het functioneren van de eigen RvA analyseren en leren hoe zij het functioneren kunnen verbeteren. 

Publicaties

Meer weten? 

Neem contact op met: Judith Van Helvert-Beugels, lector  Expertisecentrum Familiebedrijven
jmc.van.helvert@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)