Ondernemerschap door de generaties heen: het STEP-project

Onderzoeksproject - Het STEP-project is een internationaal toegepast onderzoek, opgericht in 2005 door een samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen en universiteiten in zowel Amerika als Europa. Het doel is het verkennen van het proces ondernemen in familiebedrijven en het leveren van praktisch toepasbare oplossingen voor de betreffende families.

De organisaties die het project hebben geïnitieerd zijn ESADE (Spanje), HEC (Frankrijk), Jönköping International Business School (Zweden), Universita Bocconi (Italië), Universitat St. Gallen (Zwitserland), Universitat Witten/Herdecke (Duitsland) en Babson College (Verenigde Staten).

Familiebedrijven nemen wereldwijd een belangrijke positie in met betrekking tot het creëren van zowel maatschappelijke als economische welvaart. Om als bedrijf succesvol te blijven is het van belang dat ondernemerschap in de breedste zin van het woord wordt overgedragen van generatie op generatie. Dit houdt meer in dan alleen het overdragen van het bedrijf aan de volgende generatie. Dit proces staat centraal in het STEP-project en wordt samengevat in het begrip transgenerational entrepreneurship. Om dit proces in kaart te brengen werken de leden van het projectteam samen met familiebedrijven uit de regio. Deze bedrijven worden deelnemer in het project met als beoogd eindresultaat een aantal praktische cases die gebruikt kunnen worden om kennis te delen en van elkaar te leren als familiebedrijven.  

De eerste STEP-case vanuit het Expertisecentrum is in het voorjaar van 2015 afgerond.

Meer informatie over het STEP-project is te vinden op de website van Babson College.   

 Abstract  
 Soort Kwalitatief
 Omvang Verschillende cases
 Opdrachtgever

 

 Partners

 Internationaal project waaraan 35 universiteiten wereldwijd meedoen

 Status Lopend