Expertisecentrum Familiebedrijven

Kennisbank

Het Expertisecentrum deelt resultaten van onderzoek en nieuwe inzichten onder meer in casestudies, rapporten, persberichten, publicaties in vakbladen en wetenschappelijke media, en in handboeken. Hiernaast vindt u een overzicht van de belangrijkste publicaties en van uitingen in nieuwsmedia. Hieronder een overzicht van publicaties die u kunt downloaden.

20 Resultaten
 1. Het functioneren van Raden van Advies 20 maart 2018

  Deze publicatie beschrijft de resultaten van een uitgebreide studie waarin is onderzocht hoe Raden van Advies functioneren en op welke manieren zij van waarde zijn voor familieleden en hun onderneming. Uitgave maart 2018.
  Download
 2. Evaluatietool Raad van Advies 20 maart 2018

  Deze evaluatietool is bedoel voor directies en aandeelhouders van MKB (familie)bedrijven die werken met een Raad van Advies. Het doel van deze tool is om het functioneren van de RvA in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Uitgave februari 2018.
  Download
 3. Flyer aandachtspunten voor het familiegesprek bij agrarische bedrijfsovername 25 januari 2018

  Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het opvolgingsproces van agrarische familiebedrijven. Naast het onderzoeksrapport is een flyer ontwikkeld met aandachtspunten voor het familiegesprek.
  Download
 4. Agrarische bedrijfsopvolging: een project voor de hele familie 07 december 2017

  Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het opvolgingsproces van agrarisch familiebedrijven.
  Download
 5. Strategic Entrepreneurship Lectorale rede Anita Van Gils 21 april 2017

  Lectorale rede Anita Van Gils - Strategic Entrepreneurship, from family business tot entrepreneurial business family, Engelstalige uitgave.
  Download
 6. Strategisch Ondernemerschap Lectorale rede Anita Van Gils 21 april 2017

  Lectorale rede Anita Van Gils - Strategisch Ondernemerschap, van familiebedrijf tot ondernemende bedrijfsfamilie, Nederlandstalige uitgave
  Download
 7. De Raad van Advies: Wat levert het op? 04 juli 2016

  De Raad van Advies: wat levert het op? Ondernemers in familiebedrijven over hun ervaringen en ideeën. Publicatie van Judith van Helvert in het magazine Goed Bestuur en Toezicht 2, 2016.
  Download
 8. STAK een onderbelicht instrument van goed bestuur in het familiebedrijf 12 april 2016

  Een stichting administratiekantoor (STAK) is voor familiebedrijven een flexibele manier om de zeggenschap over de onderneming te regelen. Continuïteit, fiscaliteiten rondom bedrijfsopvolging, en bestuurbaarheid zijn de voornaamste motieven om een STAK op te richten. Als na de ‘DGA-fase’ eigendom en leiding de facto uit elkaar worden gehaald, is het belangrijk om met de STAK een actief platform te creëren waarop bestuur, directie en RvA/RvC goed kunnen samenwerken. Auteurs: Jacqueline van Zwol en Ilse Matser.
  Download
 9. Regio Zwolle Monitor 2015 28 januari 2016

  De Regio Zwolle is één van de economische toplocaties van Nederland. Kenmerkend voor deze regio is het bovengemiddeld aantal familiebedrijven. De bijdrage van het expertisecentrum in de monitor van 2015 laat zien dat familiebedrijven van groot belang zijn voor de werkgelegenheid in de regio.
  Download
 10. Ondernemen door de generaties heen 09 december 2015

  Onlangs verscheen het boek 'Developing Next Generation Leaders for Transgenerational Entrepreneurial Family Enterprises' met daarin een bijdrage van onderzoekers Ilse Matser, Frank Bos, Margré Heetebrij en oud-medewerker Coen Rigtering.
  Download