Teachers’ perceptions of the collaborative design and implementation of flexibility in a blended curriculum (onderzoekslijn 2)

(Afgerond) Deze studie ging over het ontwerp en de implementatie van een blended curriculum, als mogelijke vorm van een flexibel curriculum, vanuit de ervaringen van de docenten op één van de lerarenopleidingen van Windesheim.

Het onderzoek resulteerde onder andere in een flexibiliteitsmatrix, waarin flexibiliteit wordt bekeken vanuit vier dimensies (wat, hoe, waar en wanneer van leren). 

Publicaties

Jonker, H., März, V., & Voogt, J. (2018). Teacher educators’ professional identity under 
construction: The transition from teaching face-to-face to a blended curriculum. Teaching and Teacher Education, 71, 120–133. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.12.016
Jonker, H. (2019). Teachers’ perceptions of the collaborative design and implementation of flexibility in a blended curriculum. University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
Jonker, H., März, V., & Voogt, J. (2020). Curriculum flexibility in a blended curriculum. 
Australasian Journal of Educational Technology, 36(1), 68–84.

Abstract
Soort Promotieonderzoek
Context  Technische lerarenopleidingen Windesheim 
Omvang 4 jaar
Onderzoeker Herma Jonker
Samenwerking Begeleidingsteam: J. Voogt, V. M März
Status Afgerond