Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Studentenbehoeftes flexibilisering bij Ad E-commerce

Studentenbehoeftes flexibilisering bij Ad E-commerce

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 januari 2023 - 31 januari 2024

Onderzoek onder E-commerce studenten over de behoefte aan flexibilisering.

  • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
  • Betrokken onderzoekers: Ellen Bosch, docent-onderzoeker E-commerce
    Herma Jonker, associate lector.

Aanleiding

Flexibilisering is aan de orde van de dag, maar wat willen studenten exact? Daar is nog geen onderzoek naar gedaan specifiek voor Ad E-commerce, terwijl dit wel informatie is waar we als opleiding op kunnen inspelen als we onderwijs ontwerpen. Om het concept flexibiliteit hanteerbaar te maken, gaan we uit van vier flexibiliteitsdimensies: wat wordt geleerd, en hoe, waar en wanneer gebeurt dat? Als de behoeftes duidelijk zijn, ontstaat de vraag hoe docenten  vervolgens reageren op de behoeften en waarom zo.

Doel en uitvoering

Doel is helder in kaart te krijgen op welke dimensies studenten de behoefte hebben aan flexibilisering, en te weten waar de behoefte groter is dan de huidige situatie. 
Via vragenlijsten met stellingen hebben we een eerste indruk gekregen, die in focusgroepen is geduid en verdiept.
Op dit moment worden docenten betrokken bij het vervolg. Dat doen we in ontwerpgesprekken: wat betekenen de behoeftes; waar willen we op inspelen, waarom en hoe, en waar willen we niet op inspelen en  waarom niet. Op basis van deze gesprekken beogen we ontwerprichtlijnen voor flexibel onderwijs specifiek voor Ad E-commerce op te leveren, die in dialoog met studenten en docenten zijn ontstaan.

Meer weten? 

Neem contact op met: Ellen Bosch, docent-onderzoeker E-commerce
E-mail: ej.bosch@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)