Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Regio Zwolle Monitor 2023: vooruitgang is meer dan economische groei

  • 7 december 2023
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / regio-zwolle-monitor-2023

Regio Zwolle heeft een krachtige en veelzijdige economie. Bovendien is het een aantrekkelijke regio waar het prettig leven is. De regionale economie groeit en de werkloosheid is historisch laag. Maar er is ook besef dat vooruitgang meer is dan economische groei. De regio staat in dat opzicht voor stevige uitdagingen rondom klimaat, energie, digitalisering, circulariteit en een veranderende arbeidsmarkt. De verandering en innovatie die daarvoor nodig is, is niet altijd eenvoudig.

Dit en meer komt naar voren uit de Regio Zwolle Monitor 2023(opent in nieuw tabblad). Het rapport beschrijft jaarlijks de stand en ontwikkeling van de economie in Regio Zwolle, het regionale samenwerkingsverband van 22 gemeenten. 

Brede welvaart: geleidelijke beweging naar landelijk gemiddelde

De leiding van het onderzoek is in handen van Friso de Vor, senior onderzoeker regionale economie bij het kenniscentrum Technologie. Over de indicatoren van brede welvaart zegt Friso: “Regio Zwolle beweegt richting landelijke gemiddeldes op de meeste indicatoren: gunstige scores worden wat minder gunstig en ongunstige scores verbeteren juist”. Brede welvaart is een centraal thema in de Regio Zwolle Monitor. Brede welvaart komt voort uit het besef dat vooruitgang meer is dan economische groei. Het gaat over welvaart, welzijn én welbevinden van mensen.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering

Toekomstige ontwikkelingen vragen een economie met nadrukkelijker oog voor duurzaamheid en inclusiviteit. Het bedrijfsleven in Regio Zwolle loopt in dit opzicht iets achter ten opzichte van de rest van Nederland. Een schatting is dat ongeveer 40 procent van alle bedrijven vooralsnog over (te) weinig verandervermogen beschikt. Dit komt onder andere door het relatief grote aantal mkb-bedrijven in de regio. Grotere bedrijven blijken namelijk beter in staat investeringen in toekomstbestendige bedrijfsvoering door te voeren dan kleinere (mkb-)bedrijven. Friso: “In 2022 behoorde 34,6 procent van de bedrijfsvestigingen in Regio Zwolle tot het mkb, terwijl dit landelijk ging om 28,6 procent van de bedrijven. En bijna tweederde van de mkb-bedrijven in de regio is een familiebedrijf. Zij scoren over het algemeen goed op maatschappelijke betrokkenheid en continuïteit, maar zijn minder gericht op innovatie en vernieuwing”.

Meer mensen dan ooit hebben een baan

438.000 mensen in de Regio Zwolle hebben een baan. Dat is meer dan ooit en de werkloosheid is al langere tijd op een zeer laag niveau (2,9 procent in 2022). De keerzijde is dat nagenoeg alle sectoren te maken hebben met personeelstekorten. Tegenover iedere werkzoekende staan gemiddeld vijf vacatures open. En mede door de vergrijzing zal een steeds kleiner deel van de bevolking werken. “De arbeidsmarktkrapte zal de komende decennia nijpend blijven. Het zal voor veel bedrijven en instellingen een uitdaging blijven personeel te vinden. Bovendien zal de krapte in belangrijke mate bepalend zijn voor de aanpak van de grote transitieopgaven waarvoor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten hard nodig zijn”, waarschuwt Friso.

Ruimte voor wonen én werken

De bevolking in Regio Zwolle is fors gegroeid. Net als de afgelopen jaren. De verwachting is dat de bevolkingsgroei in ieder geval tot 2040 zal aanhouden. Een gevolg hiervan is dat de aanpak van het woningtekort een grote opgave vormt. Dit moet gepaard gaan met ontwikkeling van voldoende ruimte voor economie, werk en voorzieningen. Extra inwoners betekent onder andere meer (verzorgende) bedrijvigheid en dienstverlening, en daarmee ook meer banen. Maar het blijkt voor bedrijven in de regio lastiger te worden om een geschikte vestigingslocatie te vinden. In de afgelopen tien jaar is de beschikbare grond op bedrijventerreinen in Regio Zwolle geleidelijk afgenomen. Daarbij is de hoeveelheid beschikbare bedrijfsruimte op bedrijventerreinen gehalveerd tussen 2021 en 2022. De Vor: “Het zijn met name de mkb-ondernemingen met de wens uit te breiden of zich te vestigen op een middelgrote dan wel grote locatie, die hierdoor extra moeite zullen hebben met het vinden van een geschikte locatie”.

Over de Regio Zwolle Monitor

De Regio Zwolle Monitor is vandaag gepresenteerd tijdens het Regio Zwolle Congres in theater De Spiegel in Zwolle. Het rapport is een initiatief van Economic Board Regio Zwolle. De monitor brengt jaarlijks het reilen en zeilen van Regio Zwolle in beeld aan de hand van statistieken en cijfers. Deze Monitor signaleert trends en ontwikkelingen en geeft een indruk van de ontwikkelkracht van Regio Zwolle. Daarmee vormt de Monitor een belangrijke bron van informatie voor beleidsvorming rondom economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Regio Zwolle.

10 jaar Regio Zwolle Monitor

De leiding van het jaarlijkse regionale onderzoek is al 10 jaar in handen van Friso de Vor, senior onderzoeker regionale economie bij het kenniscentrum Technologie. De wijze waarop deze monitor wordt opgesteld, vormt inmiddels een blauwdruk voor andere economische regio’s in Nederland.Friso de Vor voor het X gebouw van Windesheim

 

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Nieuwe directeur van het Kenniscentrum in Flevoland

20 februari 2024
Teaser image

Marlies Rekkers promoveert op onderzoek naar lichaamsbeleving

16 februari 2024
Teaser image

‘Ook in onze ‘eigen leerroute’ leer je vooral samen mét en ván je medestudenten’

13 februari 2024
Teaser image

Test met hergebruikt composiet bij de campus

1 februari 2024
Teaser image

Hogeschool Windesheim werkt aan een aantrekkelijke groene campus voor studenten en passanten

17 januari 2024