Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT

Banner image

Weten hoe onderwijsinnovaties kunnen bijdragen aan rijke kansen in het onderwijs?

Het onderwijs wordt uitgedaagd om op basis van kennis positie in te nemen ten aanzien van innovaties – en de implicaties ervan voor het pedagogische klimaat, en voor duurzame, betekenisvolle en toekomstbestendige ontwikkelings- en leerprocessen, met rijke kansen voor alle leerlingen en alle studenten. De basis van zo'n duurzame onderwijsvernieuwing wordt gevormd door het pedagogisch-didactisch redeneren (pedagogical reasoning) van leraren.

Gemeenschappelijke redeneringen

Alleen wanneer leraren zich persoonlijk en als team steeds afvragen waarom ze doen wat ze doen, ontstaan er gemeenschappelijke redeneringen die de grondslag vormen van een onderbouwde professionele praktijk. Die redeneringen leiden tot onderwijsinnovaties die niet gericht zijn op innoveren óm het innoveren, maar die werkelijk een antwoord geven op de vragen van de onderwijspraktijk.

Lerarenopleidingen katalysatoren onderwijsvernieuwing

Lerarenopleidingen zijn door hun opleidingsfunctie bij uitstek in de positie om invloed uit te oefenen op onderwijsinnovaties. Ook innoveren leraren en lerarenteams zich met grote regelmaat. In lerarenopleidingen is pedagogisch-didactisch redeneren van leraren en leerlingen/studenten de basis voor alle handelingen gericht op duurzame en inclusieve ontwikkelings- en leerprocessen.

We werken aan redeneringen op het niveau van het curriculum: vraagstukken rond flexibiliseren, digitale geletterdheid en e-didactiek en het werken met complexe vraagstukken. Ook houden we ons bezig met beredeneerd didactisch handelen in de klas. We richten ons in eerste instantie op het leren in het hoger onderwijs, maar ook in andere onderwijsvormen (po, vo, mbo).

Vier onderzoeksthema’s

We onderscheiden vier onderzoeksthema’s:

  1. Onderwijsinnovatie voor duurzaam leren
  2. E-didactiek
  3. Digital (professional) agency (inclusief geletterdheid)
  4. ​Samen opleiden

Verder lezen

De onderzoekers van het lectoraat zijn ook te volgen in hun blogs over: