Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Hordelopen in duurzame zorg

  • 8 februari 2024
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Hordelopen in duurzame zorg

Zorgprofessionals en mkb’s bruisen van groene ideeën en initiatieven. Maar de zorgsector is doorkruist met obstakels die het verwezenlijken van duurzaamheid op organisatieniveau een uitdaging maken. Paulien de Graaf-Muller en Anne van Vulpen bieden oplossingen.

Afgelopen donderdag kwamen inkoopprofessionals uit de gezondheidszorg samen onder het motto "Zorg voor vernieuwing, verjonging en vergroening!" tijdens het NEVI Zorgcongres 2024(opent in nieuw tabblad). Vanuit Hogeschool Windesheim presenteerden de onderzoekers Paulien de Graaf-Muller (Lectoraat Supply Chain Finance) en Anne van Vulpen (Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie) hun inzichten over het belang van duurzaamheid in de zorgsector. 

Onderzoeken

Anne en Paulien hebben meerdere onderzoeken gedaan naar duurzame zorg.
Eén van hun onderzoeken richt zich op het samenwerken van het mkb met ziekenhuizen om het gebruik van wegwerpartikelen in de medische sector te herzien en te bevorderen. Om op deze manier stappen te zetten in het circulair maken van de zorgsector. Bij een ander onderzoek maken zij zich hard om te kijken naar zorgpaden in hun totaliteit, waarbij het volledige proces van patiëntenzorg wordt geanalyseerd van het begin tot einde om efficiënter met materialen om te gaan. Hierbij worden niet alleen goederen en processen op zichzelf beschouwd, maar wordt ook gekeken naar de financiële en informatiestromen die essentieel zijn voor een duurzame aanpak.

Geld, goederen en data in de keten

Congres

Tijdens het congres vond een belangrijke discussie plaats over de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie in de gezondheidszorg. Het doel is om in 2050 volledig circulair te zijn, waarbij al het afval weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Echter, er zijn uitdagingen zoals moeilijk recyclebare materialen en een gebrek aan overzicht in de toeleveringsketen van medische hulpmiddelen.

Kijken naar ander gebruik, minder gebruik en zelfs geen gebruik van medische disposables is daarom een belangrijk element richting een circulaire economie. Hierbij is het van belang om niet alleen te focussen op een handeling of een afdeling, maar vooral ook naar organisatiebrede kansen te kijken. Waarbij het voor een afdeling wellicht minder effectief is, maar organisatiebreed voordelen oplevert.

De rol van inkoop en het inkoopbeleid worden benadrukt als cruciale factoren in dit streven naar duurzaamheid. Gebruiksdata kan hierin ondersteunend zijn. Aassortimentskeuze en het vergroten van veerkracht in de toeleveringsketen van de gezondheidszorg, zijn nauw verbonden met duurzaamheid. Bij het bepalen van beleid hierop zal duurzaamheid dan ook in ogenschouw genomen moeten worden.

Uitkomsten

De onderzoekers hebben de oplossing nog niet, maar wel een richting om het in te zoeken. Door middel van een live enquête via Mentimeter werden inzichten bevestigd.
Het is mooi om te zien dat een groot deel van het publiek al bezig is met data-analyse van verbruik voor verbeterprogramma's gericht op kostenbesparing. Uit de gehouden Mentimeter blijkt dat de focus voornamelijk ligt op inkoopvolumes op instellingsniveau. Dit bevestigt het beeld van de onderzoekers dat er mogelijkheden liggen in het analyseren van daadwerkelijk verbruik in de processen. Deze data kunnen inzicht mogelijk maken in trends, vergelijking en kansen voor en impact van duurzaamheidsinitiatieven door procesaanpassingen. En een terechte opmerking uit de zaal dat de MDR ook in de weg zit om stappen richting duurzaamheid te zetten (Medical Device Regulation, een Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen).

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Paulien de Graaf-Muller(opent in nieuw tabblad) of Anne van Vulpen(opent in nieuw tabblad)

Of lees hier meer over het project.

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

Alumni van Windesheim kijken tevreden terug op hun opleiding

8 april 2024
Teaser image

‘Metaalsector nog te onwetend over mogelijkheden Ad-opleidingen’

8 april 2024
Teaser image

Persoonsgerichte zorg ondanks oplopende druk bij zorgaanbieders

5 april 2024
Teaser image

Technologische kansen benutten door samenwerking in de logistieke sector

26 maart 2024
Teaser image

Makersfestival wil met vo-dagen ook 12+ jongeren inspireren

21 maart 2024