Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Leven lang ontwikkelen in zorg en welzijn via Praktijkgestuurde deeltijdroutes

Leven lang ontwikkelen in zorg en welzijn via Praktijkgestuurde deeltijdroutes

 •   Onderwijsinnovatie en ICT
 •   1 januari 2024 - 31 december 2026

In de Praktijkgestuurde route is de praktijkvraag van de lerende het uitgangspunt waar het onderwijs zich vervolgens omheen vouwt. Door de toekenning van de Nederlandse Onderwijspremie (2023) zijn we in staat om de doorontwikkeling van de PGR verder vorm te geven door en te ondersteunen met onderzoek gericht op het samen werken en leren van de betrokkenen.

 • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
 • Betrokken onderzoekers: Marieke Veltman, Rudi Varekamp, Simone de Roode
 • Partners: LLL domein G&W
 • Subsidieverstrekker: NRO Nederlandse Onderwijspremie 2023

Aanleiding

De Praktijkgestuurde route (PGR) draagt bij aan innovatie van het onderwijs aan deeltijdstudenten binnen het hbo. De PGR wil vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, partnerschap en co-creatie met het werkveld invulling geven aan het leven lang ontwikkelen van professionals in de context van toenemende complexiteit van het beroep en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De praktijkvraag van de lerende is het uitgangspunt waar het onderwijs zich vervolgens omheen vouwt. Door de toekenning van de Nederlandse Onderwijspremie zijn we in staat om de doorontwikkeling van de PGR verder vorm te geven door:

 1. De werkzame factoren van de PGR en de didactiek van het werken met Professionele leergemeenschappen verder te ontwikkelen en te verspreiden;
 2. De doorontwikkeling van de PGR stevig te verankeren in het regionale en landelijke werkveld;
 3. Brede toepassing van de succesvolle elementen/werkwijzen van de PGR te verspreiden naar (deeltijd)opleidingen die werken met leergemeenschappen waarbij de praktijkcomponent leidend is.

Doel en uitvoering

Doel van het onderzoek is om te komen tot een beter inzicht in de werkzame en niet werkzame principes van de PGR. Hiermee kan ook de transfer naar nieuwe samenwerkingen in de regio en naar de reguliere deeltijdopleidingen (van G&W) worden gemaakt. 

Doelstellingen:

 1. Onderbouwing van de werkwijze 
 2. Evaluatie en optimalisatie van de huidige trajecten 
 3. Concrete hulpmiddelen op om de samenwerking in de driehoek te versterken 
 4. Goed werkende monitoraanpak 
   

Overkoepelende vraag: Wat vraagt het partnerschap in de PGR van de betrokkenen/betrokken organisaties en wat brengt het ze? 

Contexten 

 • Het samen werken en leren van de betrokkenen in de Professionele Leergemeenschap (met aandacht voor docentrollen en didactiek) 
 • Het bewegen van de betrokkenen tussen de Professionele Leergemeenschap en de Leer-werkplek en de ervaringen van betrokkenen op de leer-werkplek 
 • Leren en samenwerken op team- en organisatieniveau 
   

Meer weten? 

Neem contact op met: Marieke Veltman, senior onderzoeker
E-mail: m.veltman@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)