Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Opleiden over grenzen van po-vo heen

Opleiden over grenzen van po-vo heen

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 september 2023 - 31 juli 2026

Het Landelijk Expertisecentrum PO-VO wil bijdragen aan een verdere verbetering van het (opleidings)onderwijs aan 8- tot 14-jarigen. Het Expertisecentrum biedt (aanstaande) leraren en andere onderwijsprofessionals kennis die bijdraagt aan een ononderbroken ontwikkeling en het bevorderen van gelijke kansen voor deze leerlingen.

  • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
  • Betrokken onderzoekers: Drs.Bruno Oldeboom, hhd, Dr.Jantien Gerdes, docent onderzoeker
  • Partners: LePoVO, SLO, SAXION, Ipabo
  • Subsidieverstrekker: LEPOVO

Aanleiding

Binnen dit project onderzoekslijn stellen we vast wat de generieke en verbijzonderde kennisbases is om toekomstige onderwijsprofessionals (niveau 6 en 5) beter voor te bereiden. Van daaruit zal een landelijk kijkkader ontwikkeld worden, waarmee de samenwerking tussen opleidingen en het scholenveld rondom het opleiden van diverse onderwijsprofessionals voor deze leeftijdsgroep verbeterd kan worden.

Doel en uitvoering

In Nederland is het onderwijsconcept 10-14 scholen, dat brugklassers samenbrengt met leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool, relatief nieuw en innovatief. Dit concept streeft naar een soepele overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs door een geleidelijke overgang in leerstijl en aanpak. Het succes van dit onderwijsmodel hangt sterk af van de vaardigheden en de voorbereiding van de leraren die in deze unieke onderwijssetting werken. Onderzoek naar de specifieke opleidingsbehoeften van leraren in 10-14 scholen is cruciaal om effectieve trainingsprogramma’s te ontwikkelen die leraren uitrusten met de juiste tools en kennis voor deze vernieuwende onderwijspraktijk.

Meer weten? 

Neem contact op met: Patrick van Schaik, lector
E-mail: p.w.van.schaik@hz.nl(opent in nieuw tabblad)