Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Onderwijs voor Systeem Denken

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 september 2021 - 28 februari 2026

Het onderzoek richt zich op het leren systeem denken bij 2e jaarstechniek studenten. 

  • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
  • Betrokken onderzoekers: Drs.Bruno Oldeboom, hogeschoolhoofddocent, Drs.Erik Meij, onderzoeker, Drs.Anne van Vulpen, docent onderzoeker, Guus Gerrits, Docent Onderzoeker, Anneke Smits, Lector, Jeike Walinga, Lector
  • Partners: Windesheim samenwerking tussen Domein Techniek en Domein B&E
  • Subsidieverstrekker: NRO

Aanleiding

In de complexe en onderling verbonden wereld van vandaag is het essentieel dat studenten in het hoger onderwijs leren om verder te kijken dan oppervlakkige verbanden en diepgaand begrip ontwikkelen van hoe systemen functioneren en interacteren. Systeemdenken biedt krachtige tools voor het analyseren van complexe problemen en het ontwikkelen van duurzame oplossingen, cruciaal in diverse disciplines zoals economie, ecologie en sociale wetenschappen. Onderzoek naar de integratie van systeemdenken in het curriculum kan onderwijsinstellingen helpen om methoden te ontwikkelen die studenten voorbereiden op het effectief aanpakken van hedendaagse mondiale uitdagingen en het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking

Doel en uitvoer

Zoals het reguliere basis- en voortgezet onderwijs kan steunen op het model directe instructie (Stockard, et al., 2018), zo zou dit project (en het beroepsonderwijs in het algemeen) baat kunnen hebben bij een ‘model beroepsgerichte instructie’. Een dergelijk model kan waardevol zijn omdat het docenten kan helpen bij het vormgeven van hun onderwijs. Met behulp van een didactisch model kunnen docenten hun studenten helpen een koppeling te leggen tussen ervaringen op de werkplek en theoretische kennis. 
Het model beroepsgerichte instructie kan docenten in beroepsopleidingen meer structuur geven aan hun lessen (over SD) waardoor sprake kan zijn van betekenisvol en duurzaam leren. Met dit project hopen we zo invloed uit te oefenen op de onderwijskundige en didactische competenties van de docenten van domein Techniek.

Opbrengsten

  • Workshop: Geef je onderwijs een duurzame boost!

Meer weten? 

Neem contact op met: Bruno Oldeboom, hhd.
E-mail: b.oldeboom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)