Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Impliciete kennis en overtuigingen over leren die docenten met zich meedragen

Impliciete kennis en overtuigingen over leren die docenten met zich meedragen

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 januari 2019 - 31 januari 2025

Het project onderzoekt hoe we in Nederland theorieën over leren aanleren en hoe dat in de dagelijkse onderwijspraktijk nog een rol heeft. Uiteindelijk hopen we dat we onze bevindingen kunnen vertalen naar adviezen voor de lerarenopleiding.

  • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
  • Betrokken onderzoekers: Erik Meij
  • Partners: promotie loopt op de VU Amsterdam (Prof. Martijn Meeter)
  • Subsidieverstrekker: Een NWO promotiebeurs voor leraren

Aanleiding

Uit veel onderzoek is al lang bekend dat docenten in hun dagelijks ontwerp van lessen meer vertrekken vanuit hun eigen overtuigingen van ‘goed onderwijs’ dan van (aangeleerde) theorie. Die overtuigingen zijn vaak gebaseerd op ervaringen uit hun eigen onderwijstijd. Maar zouden die overtuigingen misschien toch (deels) overeenkomen met wat we uit de wetenschap weten over leren? Hebben docenten (of eigenlijk iedereen) onbewust ideeën opgedaan over hoe iemand leert? En gebruiken ze die, wellicht ook onbewust, wanneer ze hun les voorbereiden?

Doel en uitvoer

Als we meer inzicht hebben of overtuigingen wel of niet overeenkomen met wat we weten over leren, is het belangrijk te onderzoeken of de leertheorie die op de opleiding wordt aangeboden daar invloed op heeft. Verandert iemands overtuigingen over ‘goede lessen’ wanneer je kennis aanbiedt over leren? 

We hopen dat de resultaten van het onderzoeksprogramma richtinggevend kunnen zijn voor het programma van de lerarenopleiding.

Publicaties

  • Meij, E., Smits, A., & Meeter, M. (2022). How and why learning theories are taught in current Dutch teacher education programs. Identifying a gap between paradigm and reality in teacher education. Teaching and Teacher Education, 109, 103537.
     

Meer weten? 

Neem contact op met: Erik Meij, lerarenopleider en onderzoeker.
E-mail: th.meij@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)