Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

NRO-Samen Vernieuwend Opleiden

 •   Onderwijsinnovatie en ICT
 •   1 september 2021 - 30 september 2025

Het onderzoek richt zich op innovatieve opleidingspraktijken voor leraren op en over de grenzen van opleidingsinstituut en werkveld (grenspraktijken).

 • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
 • Betrokken onderzoekers: Drs.Bruno Oldeboom, hogeschoolhoofddocent, Drs.Heleen Vellekoop, docent-onderzoeker, Dr.Herma Jonker, associate lector
 • Partners: Fontys Hogeschool (penvoerder), Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa, Vereniging voor Agora Scholen en Platform Eigentijds Onderwijs PLEION.
 • Subsidieverstrekker: NRO

Aanleiding

Lerarenopleidingen worden geconfronteerd met snelle ontwikkelingen in de beroepscontext waarvoor ze opleiden, een veranderend perspectief op het leraarschap en, als antwoord op het lerarentekort, met de verwachting om voldoende goede leraren op te leiden (Vereniging van Hogescholen, 2019). Dit vraagt om responsieve en wendbare opleidingsprogramma’s die aansluiten op en kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de beroepspraktijk (Meijer, 2020). De realisatie van dergelijke opleidingsprogramma’s vindt plaats in de context van partnerschappen Samen Opleiden. Het is de vraag wat eigenlijk de aard, intensiteit en bandbreedte is van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze innovatieve opleidingsprogramma’s. Ook is er onvoldoende duidelijk op welke wijze het leerproces vorm krijgt in een opleidingsprogramma dat lerarenopleidingen en scholen samen ontwerpen (Crasborn & Hennissen, 2019).

Doel en uitvoering

We zoeken samen met de vijf onderwijspraktijken antwoorden op de volgende vragen: 

 1. Hoe verloopt de samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten in grenspraktijken van lerarenopleidingen? 
 2. Hoe kunnen deze grenspraktijken getypeerd worden en welke uitdagingen, belemmeringen en leermechanismen spelen een rol?
 3. Tot welke (nieuwe) kenmerken in het beoogde (a), uitgevoerde (b) en gerealiseerde (c) opleidingscurriculum leidt de samenwerking in deze grenspraktijken?

Centraal staat een kwalitatieve onderzoeksaanpak naar vijf innovatieve onderwijspraktijken. Elke praktijk wordt drie keer bezocht, waarbij steeds het samenwerkingsproces en een fase van het ontwikkelde curriculum centraal staan. Zo ontstaat van elke praktijk een portret over de kenmerken van hun innovatie. 

Publicaties

 • Crasborn, F., Kools, Q., & Jonker, H. (2023, 13 en 14 maart). Portretten van nieuwe praktijken in de lerarenopleiding. [Congrespresentatie]. Velon congres, Zwolle.
 • Snoek, M., Koffeman, A., & Oldeboom, B. (2024). Balanceren tussen ‘courage’ en ‘care’: omgaan met paradoxen bij de vernieuwing van lerarenopleidingen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders (TvL) (in press). Themanummer over vernieuwing van lerarenopleidingen; het artikel gaat over de eerste fase van het onderzoeksproject.

Meer weten? 

Neem contact op met: dr. Herma Jonker, associate lector
E-mail: h.jonker@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)