Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Kenniswerkplaats zet in op meer begrip voor onbegrepen gedrag

  • 8 december 2023
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nieuws(opent in nieuw tabblad) / meer-begrip-voor-onbegrepen-gedrag

De term ‘verward gedrag’ hoor je nog vaak als het gaat om gedrag of uitspraken van mensen een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking of dementie. De term wordt als stigmatiserend ervaren, vooral omdat dit gedrag lang niet altijd tot overlast leidt. Onbegrepen gedrag is daarom een beter passende term. In de regio’s Flevoland en Zwolle werken verschillende partijen samen in ‘Kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag’ aan meer begrip voor mensen met onbegrepen gedrag.

Onder aanvoering van het lectoraat GGZ en Samenleving is vorig jaar de kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland gelanceerd. Het is een concept dat steeds meer navolging krijgt. Zo ook in de regio IJsselland. In oktober is in Zwolle de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag IJsselland(opent in nieuw tabblad) van start gegaan, samen met GGD IJsselland.

Kenniswerkplaats onbegrepen gedrag IJsselland

De kenniswerkplaats versterkt initiatieven die er al zijn en zorgt voor uitwisseling en verbinding. Betrokkenen zijn professionals, maar ook de mensen met onbegrepen gedrag en hun familieleden, verzorgers, buren en omwonenden. Het doel daarvan is onbegrip te verminderen, verwaarlozing te voorkomen en samenwerken en samenleven te versterken.

Bronnen van kennis bij elkaar brengen

Het lectoraat GGZ en Samenleving draagt bij met participatief actie-onderzoek. Met deze onderzoekswijze werken zij, samen met alle betrokkenen, aan verbetering en aan kennisontwikkeling. Lector Alie Weerman: “In de praktijk zien we vaak dat er geen integrale aanpak is om iemand met onbegrepen gedrag adequaat te helpen. Bijvoorbeeld doordat instanties langs elkaar heen werken. Ook zie je dat niet alle vormen van kennis goed gebruikt worden. In de werkplaats komen alle bronnen van kennis bij elkaar: van wetenschappelijke kennis tot professionele kennis en van beleidskennis tot ervaringskennis. De laatste bron, ervaringskennis, krijgt hierbij extra aandacht.”

Ervaringsdeskundigen op het gebied van onbegrepen gedrag hebben vaardigheden opgedaan om hun eigen ervaringskennis in te zetten én door te geven aan anderen. Alie: ”Mensen die onbegrepen werden en nu ervaringsdeskundig zijn, kunnen vaak goed aangeven wat echt nodig is. Door de bronnen te verbinden kan er met en van elkaar worden geleerd en verbeteren we de inclusie van mensen met onbegrepen gedrag.” Ina van Oostenbrugge, projectleider kenniswerkplaats IJsselland vult haar aan: “Vertellen om te verbinden. Dat is écht de kracht van het participatief actiegericht werken”.

Tekst gaat verder onder de afbeelding waarop de ondertekenaars van samenwerkingsovereenkomst te zien zijn.

Partners bij de ondertekening van de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag IJssellandDe organisaties die samenwerken in de kenniswerkplaats regio IJsselland zijn: GGD IJsselland, hogeschool Windesheim, RIBW, Stichting Focus, gemeente Zwolle, gemeente Zwartewaterland, Travers Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Zilveren Kruis, Leger des Heils, deltaWonen en Dimence Groep.

Logo kenniswerkplaats onbegrepen gedrag IJsselland(opent in nieuw tabblad)

 

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Laatste nieuws

Teaser image

‘Lezen moet iets leuk zijn en niet iets dat moet’

19 juni 2024
Teaser image

Samenwerking met KWF voor professionaliseren ervaringsdeskundigheid

18 juni 2024
Teaser image

Nieuwe cursus leidt op tot bruggenbouwer in kunst en cultuur

13 juni 2024
Teaser image

Meer kansen voor Flevolandse jongeren in onderwijs en opvoeding

6 juni 2024
Teaser image

‘Ik hoop op mijn tachtigste mijn propedeuse te halen’

30 mei 2024