Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

XR technologie voor onderwijs

 •   Onderwijsinnovatie en ICT
 •   1 januari 2022 - 31 januari 2025

We onderzoeken hoe XR toepassingen zijn opgebouwd, didactisch worden ingezet en welke potentiële bijdrage een toepassing aan het onderwijs kan leveren.

 • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
 • Betrokken onderzoekers:
  Drs. Suzanne Pinkster-Schalken, docent-onderzoeker, Ing. Rick Damhuis MEd, docent-onderzoeker, Frank de Kimpe MSc, docent-onderzoeker, Anne-Margreet Pol MSc, docent-onderzoeker, Michel Greven MEd, docent-onderzoeker, Dr.Herma Jonker, associate lector
 • Partners: Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs.

Aanleiding

We maken in het onderwijs steeds meer gebruik van intelligente technologie, maar de onderbouwing daarvan is nog onvoldoende. De onderwijsraad (2022) en de kennisagenda (Saab, 2022) vragen om kennisontwikkeling met betrekking tot de doordachte inzet van technologie. 

In ons onderzoek focussen we ons op  XR toepassingen. We dragen bij aan de gevraagde onderbouwingen door te kijken wat nodig is om een degelijk en consistent ontwerp te maken en hoe dat ontwerp wordt geïmplementeerd. 

Het ontbrak aan een bruikbaar kader voor het ontwerpen van XR-toepassingen voor onderwijs. Daarvoor hebben we de CIMO-ontwerpprincipes (Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008) in- en aangevuld met diverse pedagogische en onderwijskundige theorieën. Het kader is gevalideerd (SURF-XR on tour, januari 2023; VELON-presentatie, maart 2023).
In een eerste onderzoek zijn bestaande XR-tools geanalyseerd die ingezet worden in het (veelal technisch) beroepsonderwijs. De inzet bleek vaak niet bewust en mogelijkheden bleken beperkt te worden benut. 

Naar aanleiding van deze conclusie is meer inzicht nodig in hoe we docenten (in opleiding) kunnen ondersteunen om XR tools didactisch onderbouwd in te zetten in hun onderwijs

Doel en uitvoer

We bieden o.b.v. ontwerponderzoek handvatten om XR technologie in het onderwijs goed onderbouwd te ontwerpen en in te zetten. We beogen met onze onderzoeken de pedagogisch--didactische inzet van XR-tools in het onderwijs te verrijken. 

Centrale vragen:

 • Hoe kan de CIMO-XR-redeneersystematiek het ontwerp van XR-toepassingen ondersteunen?
 • Welke redeneringen gebruiken ontwikkelaars bij het ontwerpen van XR voor onderwijs?
 • Welke kenmerken heeft de ondersteuning van docenten die XR in hun onderwijs willen gebruiken, ten aanzien van het redenatieproces voorafgaand aan de keuze voor XR, de feitelijke inzet ervan en de evaluatie?

Publicaties

 • Jonker, H., Pinkster-Schalken, S., Damhuis, R., Greven, M., de Kimpe, F., & Pol, A-M. (2023). Kijk-, analyse- en ontwerpkader voor de inzet van VR/AR in het onderwijs. Windesheim, lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT / lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs.
 • Damhuis, R., Greven, M., de Kimpe, F.,  Jonker, H., Pinkster-Schalken, S., & Pol, A-M. (2024). Ontwerp van XR toepassingen voor opleidingsdoeleinden. Windesheim, lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT / lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs.
 • Pinkster, S., Pol. A., de Kimpe, F., Damhuis, R., Jonker. H.  (2023, 22-24 november).The pedagogical possibilities of the use of extended reality in education [Presentation]. Eapril conference, Belfast.

Meer weten? 

Neem contact op met: dr. Herma Jonker, associate lector
E-mail: h.jonker@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)