Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / CLIC-IT: Leergemeenschappen in ICT om de digitale transformatie te versnellen

CLIC-IT: Leergemeenschappen in ICT om de digitale transformatie te versnellen

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 september 2022 - 31 augustus 2026

In dit project doen we onderzoek naar hoe leergemeenschappen het leren, samenwerken en innoveren van (toekomstige) medewerkers stimuleren en ontwikkelen we methodes en tools om dit nog beter te ondersteunen. Zo worden we beter voorbereid op de digitale transformatie en kunnen we innovatie versnellen.

  • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
  • Betrokken onderzoekers: Marieke Veltman
  • Partners: Saxion, Fontys, UT, Hanzehogeschool;
    13 Leergemeenschappen, 11 kennispartners (waaronder Katapult, SER en TechYourFuture)
  • Subsidieverstrekker: NWO

Aanleiding

Recente ontwikkelingen van digitale technologieën zoals Artificiële Intelligentie beïnvloeden ons dagelijkse werk en leven. Aan de ene kant maken ze nieuwe oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken mogelijk, maar aan de andere kant vragen ze ook veel nieuwe kennis en vaardigheden van (toekomstige) medewerkers die met deze technologieën in hun werk geconfronteerd worden. Het niet voldoende ontwikkelen van ons menselijk kapitaal kan leiden tot achterstanden op individueel (digitale kloof), organisatorisch (economische nadelen) en maatschappelijk niveau (het niet aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen). Dit onderzoek richt zich op het bestuderen van bestaande en zich ontwikkelende leergemeenschappen die zich bezighouden met digitale transformatie, om hun werkende mechanismen te begrijpen en effectievere leeromgevingen te creëren die innovatie en digitale transformatie versnellen.

Doel en uitvoering

Werkpakket 1 “Ontwerp van Leergemeenschappen ter bevordering van de digitale transformatie” richt zich op het verbeteren van de organisatie, facilitering en ondersteuning van leergemeenschappen om digitale transformatie te versnellen. Leergemeenschappen verschillen in grootte, deelnemerskenmerken, en de manier waarop samenwerking, leren en innovatie worden ondersteund.

Dit project gebruikt een ‘realist-evaluation’ aanpak om de onderliggende werkmechanismen bloot te leggen, met als doel de ontwerp- en evaluatieprocessen van leergemeenschappen te verbeteren. Deze inzichten helpen bij het herontwerpen van leergemeenschappen om de kennis en vaardigheden van deelnemers te ontwikkelen en bij te dragen aan de digitale transformatie binnen hun organisaties.

De kernvraag is: Welke contexten en mechanismen sturen de digitale transformatie door leergemeenschappen en hoe kunnen deze inzichten helpen bij het formuleren van richtlijnen voor het ontwerpen 

Meer weten? 

Neem contact op met: Marieke Veltman, senior onderzoeker
E-mail: m.veltman@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)