Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / De ontwikkeling van eigen regie en verpleegkundig leiderschap tijdens het praktijkleren van studente

De ontwikkeling van eigen regie en verpleegkundig leiderschap tijdens het praktijkleren van studenten verpleegkunde

 •   Onderwijsinnovatie en ICT
 •   1 september 2022 - 1 mei 2024

Doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan groter inzicht in de percepties, doelen en waarde die betrokkenen bij het praktijkleren van studenten toekennen aan eigen regie en verpleegkundig leiderschap.

 • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
 • Betrokken onderzoekers: Marieke Veltman
 • Partners: Opleiding Verpleegkunde Voltijd
 • Subsidieverstrekker: Domein G&W

Aanleiding

De opleiding hbo-verpleegkunde van Windesheim werkt aan onderwijsvernieuwingen waarmee beoogd wordt studenten optimaal toe te rusten op de complexe opgave van het organiseren van zorg door de ontwikkeling van verpleegkundig leiderschap ten aanzien van complexe praktijkvraagstukken en de eigen regie. Verbinding en duurzaam, toekomstgericht leven lang ontwikkelen zijn hierin sleutelwoorden. De verkenningen in 2022 van de opleiding geven een inkijkje in hoe studenten, docenten, opleidingscommissie en werkveld kijken naar het belang van eigen regie en verpleegkundig leiderschap ten aanzien van complexe praktijkvraagstukken. Ze laten zien dat het belang van beide aspecten breed onderkend wordt. Ook het belang van leeromgevingen die in staat stellen om eigen regie en verpleegkundig leiderschap te ontwikkelen wordt door alle bevraagden benadrukt. Daarnaast blijkt ook dat er een gedeelde behoefte is aan meer duidelijkheid over rollen en verwachtingen in het praktijkleren van studenten.

Doel en uitvoering

Doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan groter inzicht in de percepties, doelen en waarde die betrokkenen bij het praktijkleren van studenten toekennen aan eigen regie en verpleegkundig leiderschap. Ook heeft het onderzoek tot doel om concrete voorbeelden te verzamelen en te verkennen welke leerrijke verbindingen worden ingezet op de grens tussen school en praktijk om het leren van studenten te bevorderen en zichtbaar te maken. 

Overkoepelende vraag: Hoe stellen de praktijk(gerelateerde) leeromgevingen van de opleiding Verpleegkunde voltijd studenten (en andere lerenden) in staat om eigen regie in het leerproces en in de beroepsuitoefening en leiderschap te ontwikkelen in de context van het werken aan complexe praktijkvragen?
Fase 1 richt zich op op de Praktijkleerperiodes en observeerden we de driehoeksgesprekken tussen docenten, werkbegeleiders en studenten. Fase 2 richt zich op de vraag hoe de nieuwe opzet van studiejaar 1 bijdraagt aan de ervaren samenhang in het curriculum en aan het ontwikkelen van een beroepsbeeld; eigen regie op het leren; onderzoekend en reflectief vermogen; en samenwerken. 

Publicaties

Fase 1: Docentstrategie├źn en ontwerpprincipes:

 • Geef studenten tijd om te landen 
 • Focus op het leerproces 
 • Maak het leren zichtbaar 
 • Balanceer constructieve spanning 
 • Zorg voor krachtige leerrijke verbindingen in de vorm van boundary objecten 
 • Benut de aanwezigheid van brokers. 
 • Wissel leren en doen af 
 • Schenk aandacht aan de collectieve en communicatieve component van verpleegkundig leiderschap en eigen regie. 

Meer weten? 

Neem contact op met: Marieke Veltman, senior onderzoeker
E-mail: m.veltman@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)