Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / De waarde van een ICT toepassing op basis van het Triple-E framework

De waarde van een ICT toepassing op basis van het Triple-E framework

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 januari 2024 - 31 januari 2025

In Lab21 maken docenten kennis met innovatieve ICT. Zij kunnen ICT middelen gebruiken als zij deze middelen in een stage of onderzoek willen inzetten. Dit kan voor onderwijs gelden, maar ook voor bijvoorbeeld zorg. Ook in andere contexten is een afgewogen keuze voor doel en middel belangrijk. 
Om zicht te krijgen op de overwegingen en ervaringen van docenten (in opleiding) is een vragenlijst gemaakt op basis van het Triple-E framework.

Aanleiding

ICT wordt nogal eens ingezet 'omdat het leuk is voor de leerlingen’. Maar de inzet van ICT zou ook een toegevoegde waarde moeten hebben voor het leerproces. Docenten kunnen de inzet van ICT wellicht bewuster beredeneren als hun een model wordt aangereikt. In dit onderzoek wordt gekeken of het Triple-E Framework inzicht kan geven in het redeneren over de toegevoegde waarde.

Doel en uitvoer

Dit onderzoek beoogt twee doelen: 

  1. Verkrijgen van inzicht in de toegevoegde van een bepaalde tool in een bepaalde context. 
  2. Verkrijgen van inzicht in het (technologisch didactisch) redeneren van de docent (in opleiding). 

Docenten (in opleiding) vullen na de inzet van een ICT tool de Triple-E vragenlijst in.
Enkele van deze docenten (in opleiding) zullen ter verdieping geïnterviewd worden aan de hand van een interview leidraad.

Meer weten? 

Neem contact op met: Herma Jonker, associate lector
E-mail: h.jonker@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)