Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Samen Opleiden

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 september 2022 - 30 september 2025

Dit project beoogt het didactisch redeneren te versterken van alle deelnemende (aankomende) leraren. 

Dit project speelt zich af binnen Samen Opleiden. Op de opleidingsscholen is vaak maar beperkt ruimt om feedback te geven aan studenten. De feedback gaat vaak over aspecten van klassenmanagement en slecht zelden over het didactisch redeneren van de toekomstige leraren. Het werken met methodes van educatieve uitgeverijen lijkt in de schoolpraktijk het didactisch redeneren te belemmeren. Dit terwijl didactisch redeneren de kern is van de professionaliteit van de (toekomstige) leraar en essentieel voor het leren van de leerlingen. In sessies op stage en op de opleiding bespreken studenten, werkplekbegeleiders, opleiders en onderzoekers lessen vanuit meerdere didactische invalshoeken gericht op effectieve leerprocessen van hun leerlingen. We ontwikkelen daartoe een methodiek die op meer plekken (PO en VO) gebruikt kan worden. We beogen het didactisch redeneren te versterken van alle deelnemende (aankomende) leraren.

Meer weten? 

Neem contact op met: Anneke Smits, lector 
E-mail: aeh.smits@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)