Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Focus verschuiven van alleen 'orde houden' in de klas naar duurzaam leren voor leerling en student

Banner image

Uit onderzoek blijkt dat studenten op scholen vooral bezig zijn met klassenmanagement: hoe zorg ik ervoor dat mijn les ordelijk verloopt én hoe houd ik mij staande in de les. De reflectiemomenten die studenten hebben met hun begeleiders zijn hier ook vaak op gericht. Het gaat minder over leren: hoe leert de leerling en de student? Het onderzoeksproject Pedagogical Reasoning van het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT probeert met een toolkit van vragen in gesprekken tussen studenten en begeleiders die focus te verschuiven naar duurzaam leren. Onderzoeker Heleen Vellekoop vertelt meer over hoe dat precies wordt gedaan.

Het onderzoeksproject Pedagogical Reasoning of Vakdidactisch Redeneren van het lectoraat valt onder de onderzoekslijn Samen Opleiden. Meerdere onderzoekers zijn betrokken bij het project, onder wie Heleen Vellekoop, tevens opleider bij opleidingsschool Noordermarke, en Els Franken, tevens opleider bij opleidingsschool IJssel-Veluwe. Noordemarke en IJssel-Veluwe zijn twee van de dertien opleidingsscholen waarin Windesheim samenwerkt aan het  opleiden van studenten in de praktijk. In deze opleidingsscholen wordt nauw samengewerkt tussen lerarenopleiders, de docenten en de studentbegeleiders in de school om een leeromgeving te creëren voor studenten waar praktijk en theorie elkaar ontmoeten.

Foto van onderzoeker Heleen Vellekoop

“Voor het opleiden van studenten is de praktijk heel belangrijk. Op Windesheim leren ze de theorie, de didactische basis, voor de klas leren ze verder. Op opleidingsscholen werken we nauw samen met de studentbegeleiders en lerarenopleiders om ervoor te zorgen dat studenten lessen kunnen maken en geven die duurzaam leren stimuleren,” vertelt Vellekoop. “We zien vaak dat studenten in de praktijk vooral bezig zijn met zich staande houden in de les. Wij willen dat toekomstige onderwijsprofessionals naast die didactische basis van hoe bouw ik een les op en hoe zorg ik ervoor dat mijn les ordelijk verloopt, ook de tools hebben om duurzaam leren te stimuleren. We zien dat overigens niet als twee gescheiden lijnen, wij willen juist veel meer  de theorie en vakdidactiek die studenten op Windesheim krijgen, verweven  met de vakkennis en praktijk op scholen. Daar ligt  een belangrijke rol voor de onderzoekslijn Samen opleiden binnen ons lectoraat.” 

Links: foto onderzoeker Heleen Vellekoop

In het onderzoek Pedagogical reasoning werken Vellekoop en Franken samen met lector Anneke Smits en  onderzoeker Bruno Oldeboom. In dit project onderzoeken ze wat duurzaam leren is, hoe je dit kunt bevorderen en hoe ervoor gezorgd wordt dat alle studenten en professionals optimaal leren. De toolkit van dit onderzoeksproject zorgt dat de focus in de reflectiegesprekken niet alleen op klassenmanagement maar ook  meer op duurzaam leren komt te liggen.

“Een ordelijke les valt niet per definitie samen met een les waarin betekenisvol wordt geleerd. In de afgelopen anderhalf jaar hebben wij een set van vijftien vragen ontwikkeld die meer diepgang opleveren in het gesprek over leren dat studentbegeleiders en studenten voeren tijdens de evaluatie. Bij elke vraag hebben we zorgvuldig een citaat gekozen uit de rijke literatuur over leren die ook weer voor verdieping kan zorgen in het gesprek,” legt Vellekoop uit.

“Deze vragen kunnen dus gebruikt worden in reflectiegesprekken, in gesprekken op de werkplek tussen collega's en tussen opleiders en studenten. Deze toolkit van vragen implementeren we nu op verschillende opleidingsscholen. Hier maakt de toolkit steeds meer deel uit van hoe wij met elkaar spreken over onderwijs, van hoe we studenten opleiden en van het beroepsbeeld. Op deze manier willen we een verbinding leggen tussen leren in de vakgemeenschap op het instituut en het leren in de brede leergemeenschap op de werkplek. Samen Opleiden van sterke onderwijsprofessionals die niet alleen de orde in de klas kunnen bewaren om hun lessen af te draaien, maar ook zorgen dat er krachtig en duurzaam wordt geleerd."

Rechts: selectie van vragenkaartjes als onderdeel van de toolkit