Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Hybride leren in het beroepsonderwijs

Hybride leren in het beroepsonderwijs

 •   Onderwijsinnovatie en ICT
 •   1 januari 2022 - 31 januari 2025

Leren in het beroepsonderwijs vanuit diverse perspectieven benaderd: lerende, leraar, lerarenopleider.

 • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
 • Betrokken onderzoekers: Anne-Margreet Pol MSc, docent-onderzoeker
  Michel Greven MEd, docent-onderzoeker, dr. Herma Jonker, associate lector
 • Partners:Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Aanleiding

Het beroepsonderwijs bedient een zeer heterogene studentpopulatie: studenten die een initiële beroepsopleiding volgen, maar ook om-, bij- en nascholers, in alle leeftijdsgroepen tussen jong en ouder. Ook onder leraren bestaat een grote mate van heterogeniteit, zoals leraren die rechtstreeks van een lerarenopleiding komen, zij-instromers, leraren die naast hun baan een deeltijdopleiding volgen. We zien hier een uitdaging om het leren aan te laten sluiten bij de verschillen tussen studenten, uitgaande van de verschillen tussen leraren. Het is onvoldoende duidelijk wat deze uitdaging betekent voor het opleiden en begeleiden van studenten, leraren en lerarenopleiders.

We gebruiken in onze zoektocht het model voor beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, Hoeve en De Bruijn, 2016) om de manier van leren van lerenden zichtbaar te maken. Daarbij passen we de theorie rondom concretiseren, conceptualiseren en contextualiseren van Heusdens (2018) en Van Oers (1998) toe.

Doel en uitvoer

We willen zicht krijgen op de route die diverse groepen lerenden afleggen door de kwadranten van het model hybride leeromgevingen en hoe ze daarin kunnen worden ondersteund. Ook willen we leraren en lerarenopleiders handvatten bieden die hun  helpen de begeleiding vorm te geven.

De centrale vraag is: 

 • Op welke wijze kunnen vakdidactische vaardigheden ingezet worden om leerprocessen te begeleiden die aansluiten bij heterogeniteit in lerenden, leraren en lerarenopleiders

Een deelonderzoek richt zich speciaal op de rol van de lerarenopleider:

 • Op welke wijze kunnen lerarenopleiders de docenten in opleiding ondersteunen in de ontwikkeling van vakdidactische vaardigheden voor het opleiden van heterogene groepen?

Het onderzoek heeft de vorm van ontwerponderzoek. We voeren ontwerpgesprekken met docenten(teams) over de leerroute in het hybride model en de begeleiding daarbij. 

Publicaties

 • Pol, A-M., & Greven, M. (2024, 18-19 maart). Beroepsonderwijs: complexe begeleiding in een hybride leeromgeving met complexe situaties [Presentatie]. Velon-congres, Utrecht.
 • Pol, A-M., & Greven, M. (2023, 22-24 november).The complexity of the context and guidance in vocational training [Poster presentation]. Eapril conference, Belfast.

Meer weten? 

Neem contact op met: Anne-Margreet Pol, docent-onderzoeker.
E-mail: a.m.pol@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)