Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / BRLO/VELON Herziening Beroepsregistratie voor lerarenopleiders

BRLO/VELON Herziening Beroepsregistratie voor lerarenopleiders

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 september 2023 - 31 juli 2026

De registratie en prolongatie voor leraren opleiders wordt herzien.

  • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
  • Betrokken onderzoekers: H. Spaan, docent en onderzoeker, B. Oldeboom, hhd en onderzoeker
  • Partners: BRLO, VELON, collega’s van een groot aantal instellingen en scholen over het gehele land.
  • Subsidieverstrekker: VELON

Aanleiding

Recente ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en lerarenopleidingen in het bijzonder maken het benoemen en zichtbaar maken van de kwaliteit van het beroep van lerarenopleider nog belangrijker. In 2023 zijn in een brede verkenning door de beroepsgroep uitgangspunten voor herziening van de huidige beroepsstandaard en registratie geformuleerd (Velon, 2023). Een periodieke herziening is nodig om recht te doen aan het dynamische en sterk ontwikkelende karakter van het beroep.

Doel en uitvoering

In dit project wordt een hernieuwd fundament onder de professionalisering van de beroepsgroep van lerarenopleiders gelegd. We schetsen onderliggende perspectieven en conceptuele kaders waarmee inzichtelijk wordt dat er voor meer lerarenopleiders mogelijkheden komen om zich te laten kwalificeren als erkend lerarenopleider. Voor werkgevers wordt inzichtelijk welke mogelijkheden er gaan ontstaan om kwalificatie en professionalisering van lerarenopleiders hand in hand te laten gaan binnen het eigen personeelsbeleid. Met de beoogde herziening van de beroepsstandaard en registratieprocedures gaat de lat omhoog, maar wordt al een stap genomen in de richting van onderwijsregio's waarin opleidingen en het beroepenveld samen vorm gaat geven aan het anders werven, opleiden en professionaliseren van (aanstaande) onderwijsprofessionals.  Een ontwikkeling die van belang is om het professioneel kapitaal als beroepsgroep van lerarenopleiders te versterken en dat kapitaal met en voor elkaar beter te benutten voor het versterken van de kwaliteit van onderwijs aan leerlingen. 

Publicaties

  • White paper. Focus op professie. Naar een nieuwe registratiesystematiek voor lerarenopleiders. (VELON, 2023)
  • Position paper. Focus op professie. Schotten weg en de lat omhoog. (VELON, 2024)

Meer weten? 

Neem contact op met: Martine Derks, projectleider.
E-mail: martine.derks@han.nl(opent in nieuw tabblad)