Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Duurzaam leren en didactisch redeneren

Duurzaam leren en didactisch redeneren

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 september 2022 - 30 september 2025

Het onderzoek beoogt het didactisch redeneren van (toekomstige) leraren te versterken met als doel het duurzaam leren van alle participanten en hun leerlingen/studenten. 

Dit project beweegt zich tussen Windesheim opleidingen enerzijds en opleidingsscholen en stage-instituten anderzijds. Het beoogt o.m. het didactisch redeneren van (toekomstige) leraren te versterken met als doel het duurzaam leren van alle participanten en hun leerlingen/studenten. We sluiten daartoe, op verzoek van de lerarenopleidingen, aan bij de ontwikkelingen in de richting van Samen Opleiden. We organiseren met studenten, lerarenopleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders, werkplekbegeleiders sessies waarin uitgevoerde lessen op een andere dan gebruikelijke wijze besproken worden. In deze sessies wordt gezamenlijk geredeneerd vanuit kenmerken van duurzame leerprocessen. Op dit moment zijn hier twee opleidingsscholen bij betrokken en een aantal lerarenopleiders van AVO. Binnenkort zal uitbreiding plaatsvinden naar een opleidingsschool van de pabo.

Marieke Veltman doet een aanverwant praktijkonderzoek binnen Verpleegkunde waar zij ook kijkt hoe leerprocessen van de studenten ten aanzien van complexe praktijkvragen gestimuleerd worden in de samenwerking tussen Windesheim en de instituten waar studenten stage lopen.

Meer weten? 

Neem contact op met: Bruno Oldeboom, onderzoeker of Herma Jonker, associate lector
E-mail: b.oldeboom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)of h.jonker@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)