Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Rapport
  • 1 februari 2024
  • Onderwijsinnovatie en ICT
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs : een reviewstudie

Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs : een reviewstudie ter voorbereiding op het peilingsonderzoek digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs van 2026

Samenvatting

In het voorjaar van 2026 zal op initiatief van de Inspectie van het Onderwijs voor het eerst een peilingsonderzoek plaatsvinden naar de opbrengsten van het onderwijs in digitale geletterdheid (DG) in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs (VO). In tegenstelling tot de meeste peilingen die onder regie van de Inspectie van het Onderwijs worden uitgevoerd, is DG geen onderdeel van de huidige kerndoelen. Hierdoor zijn er tussen scholen grote verschillen met betrekking tot de mate waarin DG geïmplementeerd is in het curriculum. Naast het niveau in DG van leerlingen wordt bij de peiling ook in kaart gebracht welke kenmerken van het onderwijsaanbod, de schoolcontext, de leerling en de leerkracht van invloed zijn op de DG van leerlingen. Deze systematische literatuurreview dient als voorbereiding op het maken van de instrumenten die de kenmerken van onderwijs in DG in het VO in kaart brengen.

Auteurs van deze publicatie:

  • Anneke Smits
  • Maaike Heitink
  • Daniëlle van den Brink
  • Anne-Marie Rouw-Meertens