Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Keuzes voor ICT

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 januari 2021 - 31 januari 2023

Verkennend onderzoek welke aspecten een rol spelen bij de keuze voor een ICT-opleiding. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen voor beleid en praktijk gegeven.

Aanleiding

In een wereld waarin digitalisering een steeds grotere rol krijgt, heeft de samenleving behoefte aan goed opgeleide ICT-medewerkers. Toch kiezen, ondanks de baanzekerheid, minder studenten voor ICT-gerelateerde opleidingen dan nu nodig is. Het is onvoldoende duidelijk hoe de keuze voor een ICT-studie kan worden gestimuleerd. Deze studie onderzocht daarom welke ervaringen in de sociale context een rol speelden bij mensen die al voor een ICT-studie hebben gekozen. 

Doel en uitvoer

We voerden een verkennend onderzoek uit. In een vooronderzoek is verkend welke aspecten een rol spelen bij de keuze voor ICT. Op basis daarvan is een interviewleidraad ontwikkeld en zijn interviews gehouden met 10 (bijna of recent) afgestudeerden van een HBO-ICT-opleiding. De centrale vraag luidde:
Welke kenmerken van de sociale context dragen bij aan de keuze voor een ICT opleiding?

Publicaties

Uit de resultaten bleek dat kenmerken van de context waarin iemand opgroeit, de materialen die daar beschikbaar zijn, de activiteiten die daar worden ondernomen, de invloed van anderen en het zelfbeeld de keuze beïnvloedden. Op basis van deze kenmerken konden twee groepen worden geïdentificeerd. De eerste groep werd gemotiveerd door ICT op zich, de tweede groep door iets anders dat met ICT wordt bereikt. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen voor beleid en praktijk gegeven.

Meer weten? 

Neem contact op met: dr. Herma Jonker, associate lector
E-mail: h.jonker@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)