Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Preparing for wickedness in higher education: Towards design principles and teacher strategies

Preparing for wickedness in higher education: Towards design principles and teacher strategies

 •   Onderwijsinnovatie en ICT
 •   1 januari 2015 - 30 maart 2024

Het bevorderen van het boundary crossing leren van studenten in de context van het aanpakken van vraagstukken met kenmerken van wickedness vereist een holistische, gesitueerde en integrale aanpak.  Dit proefschrift biedt een nieuw perspectief op de aard van de authentieke vraagstukken met kenmerken van wickedness die studenten in hun toekomstige beroepspraktijk gaan tegenkomen. Het biedt inzicht in hoe het boundary crossing leren van studenten in de context van deze vraagstukken bevorderd kan worden.

 • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
 • Betrokken onderzoekers: Marieke Veltman
  Promotor: Joke Voogt
  Dagelijks begeleider: Hanno van Keulen
 • Partners: UVA

Aanleiding

Ter voorbereiding op de beroepspraktijk werken studenten tijdens hun opleiding steeds vaker aan complexe praktijkvraagstukken in multi-stakeholderomgevingen. Dit betreft bijvoorbeeld vraagstukken op het vlak van digitalisering, duurzaamheid of kansenongelijkheid. Deze vraagstukken worden gekenmerkt door onzekerheid, complexiteit, en waardeverschillen tussen de betrokkenen – de drie dimensies van wickedness. Er is geen eenduidig antwoord op deze vraagstukken. Ze vereisen een participatieve aanpak die disciplines, organisaties en praktijken overstijgt. Om studenten hierop voor te bereiden, is een goed begrip nodig van de aard van deze vraagstukken, het proces van probleemoplossen en de uitkomsten hiervan. Daarnaast is ook begrip nodig van hoe studenten zich bewegen over de verschillende grenzen (boundary crossing) in contexten met kenmerken van wickedness, en hoe hun kwaliteiten en ervaringen deze bewegingen beïnvloeden. Dit proefschrift onderzoekt onderwijspraktijken in het hoger beroepsonderwijs (hbo) die zich richten op het leren aanpakken van vraagstukken met kenmerken van wickedness.

Doel en uitvoering

Dit onderzoek had een tweeledig doel: het genereren van inzichten voor het curriculumontwerp van onderwijspraktijken die boundary crossing leren van studenten bevorderen bij het aanpakken van vraagstukken met kenmerken van wickedness, en het ontwikkelen van docentstrategieën om het leren van studenten tijdens de implementatie van deze praktijken te bevorderen. 
Hiertoe werden vier studies uitgevoerd. In de eerste drie studies werd een kwalitatieve multiple-case study benadering toegepast met onderwijspraktijken in het hbo als casussen, en studenten, docenten/ontwerpers en stakeholders als analyse-eenheden. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteiten van studenten voor het aanpakken van vraagstukken met kenmerken van wickedness in relatie tot hun boundary crossing gedrag en relevante werkervaring, werd in Studie 4 een persoonsgerichte clusteranalyse toegepast.

Publicaties

Het onderzoek leverde vier wetenschappelijke publicaties op:

 • Veltman, M. E., van Keulen, J., & Voogt, J. M. (2019). Design principles for addressing wicked problems through boundary crossing in higher professional education. Journal of Education and Work, 32(2), 135–155. https://doi.org/10.1080/13639080.2019.1610165
 • Veltman, M. E., van Keulen, J., & Voogt, J. M. (2021). Using problems with wicked tendencies as vehicles for learning in higher professional education: Towards coherent curriculum design. The Curriculum Journal, 32(3), 559–583. https://doi.org/10.1002/curj.100
 • Veltman, M. E., van Keulen, J., & Voogt, J. M. (2022). Teacher strategies that foster students’ boundary-crossing expertise when addressing problems with wicked tendencies. Journal of Vocational Education & Training, 1–28. https://doi.org/10.1080/13636820.2022.2138509
 • Veltman, M. E., van Keulen, J., Smits, A. E. H., & Voogt, J. M. (2024). Examining student profiles for dealing with wickedness. Journal of Vocational Education & Training, 1–27. http://dx.doi.org/10.1080/13636820.2024.2320898

Meer weten? 

Neem contact op met: Marieke Veltman, senior onderzoeker
E-mail: m.veltman@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)